Hoe leren we klinische competenties aan?

  • 1 min.
  • Onderzoek actueel
  • Onderzoek Actueel Signalering
  • Signalering

Het opdoen van klinische competenties is belangrijk in de verpleegkunde. In de literatuur is echter weinig beschreven over hoe verschillende competenties het beste aangeleerd kunnen worden: tijdens de opleiding of juist door oefenen in de dagelijkse patiëntenzorg. Om aan dit vraagstuk bij te dragen, hebben Cadorin et al. (2022) getracht verschillen te beschrijven tussen competenties die verpleegkundigen gebruiken in de dagelijkse klinische praktijk en competenties geleerd tijdens de opleiding. Welke worden vaker toegepast in het dagelijks werk?

Daarbij hebben zij een instrument gebruikt (en initieel gevalideerd voor internationaal gebruik) dat is gebaseerd op een competentiematrix, ontwikkeld door de European Federation of Nursing Associations (EFN): het Nursing Competence Instrument. Dit instrument is ontwikkeld voor inzicht in hiaten tussen het verkregen onderwijs en de rol die verpleegkundigen hebben in de dagelijkse praktijk. De onderzoekers hebben data verzameld bij 249 Italiaanse en 177 Sloveense verpleegkundigen (mbo, hbo, gespecialiseerd en met een master) werkzaam in twee verschillende ziekenhuizen. Resultaten lieten zien dat het onderwijs en de praktijk op elkaar zijn afgestemd: er werden geen belangrijke verschillen gevonden tussen competenties geleerd op school of in de praktijk. Beide soorten werden toegepast in het werk. Echter is opvallend hoe laag de totale scores zijn: gemiddeld 22,57 punten voor de

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?

Hoe leren we klinische competenties aan?

  • 1 min.
  • Onderzoek actueel
  • Onderzoek Actueel Signalering
  • Signalering

Het opdoen van klinische competenties is belangrijk in de verpleegkunde. In de literatuur is echter weinig beschreven over hoe verschillende competenties het beste aangeleerd kunnen worden: tijdens de opleiding of juist door oefenen in de dagelijkse patiëntenzorg. Om aan dit vraagstuk bij te dragen, hebben Cadorin et al. (2022) getracht verschillen te beschrijven tussen competenties die verpleegkundigen gebruiken in de dagelijkse klinische praktijk en competenties geleerd tijdens de opleiding. Welke worden vaker toegepast in het dagelijks werk?

Daarbij hebben zij een instrument gebruikt (en initieel gevalideerd voor internationaal gebruik) dat is gebaseerd op een competentiematrix, ontwikkeld door de European Federation of Nursing Associations (EFN): het Nursing Competence Instrument. Dit instrument is ontwikkeld voor inzicht in hiaten tussen het verkregen onderwijs en de rol die verpleegkundigen hebben in de dagelijkse praktijk. De onderzoekers hebben data verzameld bij 249 Italiaanse en 177 Sloveense verpleegkundigen (mbo, hbo, gespecialiseerd en met een master) werkzaam in twee verschillende ziekenhuizen. Resultaten lieten zien dat het onderwijs en de praktijk op elkaar zijn afgestemd: er werden geen belangrijke verschillen gevonden tussen competenties geleerd op school of in de praktijk. Beide soorten werden toegepast in het werk. Echter is opvallend hoe laag de totale scores zijn: gemiddeld 22,57 punten voor de

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?