De zorg van morgen

Flexibiliteit en samenhang in opleidingszorg

  • 13 min.
  • Onderwijsbeleid Actueel
  • Overige

De huidige inrichting van onze gezondheidszorg voldoet niet aan de behoefte van de samenleving. Zowel de duur als de inhoud van de initiële- en medische vervolgopleidingen sluiten maar voor een deel aan op de ontwikkelingen in zorg, maatschappij en medische beroepsgroepen, waardoor zorgvraag en zorgaanbod onvoldoende op elkaar zijn afgestemd. Nog steeds zijn er lange wachttijden en grote wachtlijsten, waardoor de doelmatigheid van de zorg ter discussie blijft staan. Oplossingen zijn een verschuiving van een aanbod- naar een vraaggeoriënteerd zorgsysteem waarin marktprikkels een rol kunnen spelen, wijziging van het verzekeringsstelsel, de introductie van outputfinanciering en het opheffen van belemmerende regelgeving. Een belangrijk middel in de oplossing van de verschuiving naar een vraaggeoriënteerd zorgsysteem is het personele aspect. De vraag doet z

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?