De impact van interprofessioneel onderwijs op samenwerken in de zorg

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Signalering

De steeds complexere zorgvragen vereisen effectieve interprofessionele samenwerking. Interprofessioneel onderwijs kan bijdragen aan een wederzijds begrip, en een positieve houding ten op zicht van elkaars discipline. Het effect van interprofessioneel onderwijs is veelal kwalitatief geëvalueerd, of kwantitatief, maar dan met kleine hoeveelheden data. Met deze systematic review en meta-analyse beogen de onderzoekers, uit Taiwan en Indonesië, grotere samples te includeren en analyseren, om zo het ‘ware’ effect van interdisciplinair onderwijs voor zorgprofessionals boven tafel te krijgen. 

Er werd gezocht in zeven databanken naar RCT’s. Uiteindelijk werden elf studies geïncludeerd. Er werden interprofessionele onderwijsinterventies gevonden die varieerden in lengte tussen de 2 en 24 weken. In de analyse werd gekeken naar de kwaliteit van samenwerken en interprofessionaliteit aan de hand van de Interdisciplinary Education Perception Scale, de houding ten opzicht van elkaars beroep en kennis over elkaars beroep. De data werden als geheel geanalyseerd. Met statistische toetsen werden verschillen verkend tussen controle- en interventiegroepen.

De auteurs concluderen dat interprofessionele onderwijsprogramma’s positief bijdragen aan de houding ten opzichte van elkaar en het wederzijds respect van zorgprofessionals. Ook draagt het bij aan kennis over andere zorgdisciplines. Er is geen bewijs gevonden dat interprofessioneel onderwijs bijdraagt aan de kwaliteit van samenwerken in een interdisciplinair team. Desalniettemin zien de auteurs genoeg opbrengsten van interprofessioneel leren en bevelen zij daarom aan dit een plek te geven in curricula van zorgopleidingen.

Samengevat door Thijs van Houwelingen


Klik hier om de PDF van dit artikel te downloaden.