Verkennend overzicht van de rol van ChatGPT in gezondheidszorgonderwijs en -onderzoek

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek Actueel Signalering

Onderzoekers van de universiteit van Singapore hebben onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van het gebruik van ChatGPT in gezondheidszorgonderwijs en -onderzoek. Daarvoor zijn zeven elektronische databases doorzocht van november 2022 tot september 2023, waarbij de methodologie van Arksey en O’Malley is gevolgd en de PRISMA-ScR-checklist is toegepast (honderd artikelen geïncludeerd). 

Het onderzoek toont aan dat studenten in de gezondheidszorg aanzienlijk profiteren van ChatGPT’s opmerkelijke vermogen om gepersonaliseerde educatieve inhoud te genereren. Deze inhoud is afgestemd op de individuele behoeften, leerstijl en tempo van elke student, inclusief oefenvragen. Dit is vooral voordelig bij het introduceren van complexe medische concepten aan academisch zwakkere, minder communicatieve of introverte studenten.

Voor opleiders in de zorg biedt de capaciteit van ChatGPT, om gegevens te analyseren over effectieve pedagogische strategieën, leervoorkeuren en beoordelingsresultaten, waardevolle inzichten in de effectiviteit van hun curriculum.

Er zijn echter ook nadelen gevonden. De trainingsdata van ChatGPT beslaan doorgaans een breed spectrum aan algemene kennis. Zeer gespecialiseerde gezondheidszorgkennis kan ontbreken en een effectief onderscheid tussen op bewijs gebaseerde en niet op bewijs gebaseerde bronnen is lastig. Dit belemmert de bruikbaarheid als een effectief educatief hulpmiddel. Bovendien is ChatGPT getraind op ‘oudere data’ en is de informatie niet direct verbonden met het internet. Recente onderzoeksresultaten en richtlijnen zijn dus niet altijd beschikbaar.

De snelle opkomst van ChatGPT in het onderwijs en de gezondheidszorg roept belangrijke vragen op. Het is van cruciaal belang om de potentiële risico’s van misbruik en de beperkte kennis over gespecialiseerde gezondheidszorg te erkennen. Ook moet er worden nagedacht over de invloed ervan op onderwijsmethoden, privacy en veiligheid. Het opstellen van richtlijnen en regelgeving is dringend nodig, en het betrekken van alle belanghebbenden is essentieel om een verantwoorde en veilige integratie van ChatGPT te waarborgen.

De onderzoekers bepleiten het gebruik van kruisverificatietechnieken om de nauwkeurigheid van gegenereerde inhoud te verbeteren, het aanpassen van onderwijscurricula om ChatGPT te benutten, en het trainen van opleiders in deze technologie om hun lesmethoden te verbeteren. Het is essentieel om innovatieve methoden te ontwikkelen om het gebruik van ChatGPT te detecteren en gegevensbescherming te waarborgen. Transparante rapportage is cruciaal bij het integreren van ChatGPT in academisch schrijven. Wanneer goed toegepast kan ChatGPT de gezondheidszorg innoveren en inclusiviteit bevorderen door taalbarrières te overwinnen.

Samengevat door Rob Schrijver


Klik hier om de PDF van dit artikel te downloaden.