Redactie

Redactiesecretariaat 
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl 
BPM Medica 
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam

Jacqueline Dijkstra werkt bij de Hogeschool Utrecht als docent Verpleegkunde. Zij houdt zich naast lesgeven, vooral bezig met praktijkleren (stages), onderwijsontwikkeling en het thema zorg en technologie. Daarnaast is zij bestuurslid van de V&VN.

Joke van Alten werkt als adviseur leren en ontwikkelen bij Zorggroep ENA. In haar werk draait het om het verbinden van leren en werken: wat hebben teams en medewerkers nodig om goed werk te doen? Samenwerking met het beroepsonderwijs en zoeken naar nieuwe vormen van opleiden maken daar een belangrijk deel van uit.

Marjolein Berings is beleidsadviseur en trainer/begeleider bij de Radboudumc Health Academy. Ze werkt vooral aan veranderprocessen en andere projecten die het leren op de werkplek van zorgprofessionals bevorderen. Marjolein is gepromoveerd op een onderzoek naar het leren op de werkplek van verpleegkundigen.

Sjors Groeneveld is practor Tech@doptie bij Rijn IJssel en ROC Nijmegen en werkt daarnaast bij hogeschool Saxion als docent bij de opleiding Verpleegkunde. Zijn werk richt zich op het snijvlak van zorg, technologie, onderwijs en onderzoek met specifieke aandacht voor het opleiden voor het beroepenveld van de toekomst.

Dorine van Zutphen werkt bij OPPstap/Breederode opleidingen in zorg en welzijn. Zij werkt sinds 2013 in de ouderenzorg als adviseur opleiden en ontwikkelen. Zij brengt haar ervaring in uiteenlopende branches op het gebied van leren en veranderen met veel plezier in bij het verbinden van (beroeps)opleidingen aan het collectief leren in organisaties en (verander)doelen.