Redactie

Redactiesecretariaat 
redactie@onderwijsengezondheidszorg.nl 
BPM Medica 
Funenpark 1E
1018 AK Amsterdam

Jacqueline Dijkstra werkt bij de Hogeschool Utrecht als docent Verpleegkunde. Zij houdt zich naast lesgeven, vooral bezig met praktijkleren (stages), onderwijsontwikkeling en het thema zorg en technologie. Daarnaast is zij bestuurslid van de V&VN.

Joke van Alten is sinds 2004 zelfstandig ondernemer met Leren in Bedrijf. Joke houdt zich met name bezig met de aansluiting tussen beroepsonderwijs (mbo en hbo) en werkveld en met leren op de werkplek binnen zorg en welzijn. Verder hebben online leren en de inzet van zorg- en leertechnologie haar speciale aandacht.

Marjolein Berings is beleidsadviseur en trainer/begeleider bij de Radboudumc Health Academy. Ze werkt vooral aan veranderprocessen en andere projecten die het leren op de werkplek van zorgprofessionals bevorderen. Marjolein is gepromoveerd op een onderzoek naar het leren op de werkplek van verpleegkundigen.

Sjors Groeneveld is practor Tech@doptie bij Rijn IJssel en ROC Nijmegen en werkt daarnaast bij hogeschool Saxion als docent bij de opleiding Verpleegkunde. Zijn werk richt zich op het snijvlak van zorg, technologie, onderwijs en onderzoek met specifieke aandacht voor het opleiden voor het beroepenveld van de toekomst.

Dr. Inge Pool is beleidsmedewerker bij de UMC Utrecht Academie. Zij houdt zich vooral bezig met Human Resource Development-vraagstukken in het ziekenhuis. Ze is betrokken bij projecten gericht op continu bekwaamheid van ziekenhuismedewerkers. Daarnaast richt zij zich op werkplekleren van studenten. In 2015 promoveerde zij op een onderzoek naar hoe en waarom verpleegkundigen blijven leren gedurende hun loopbaan en de wijze waarop leeftijd hierbij een rol speelt.

Mariël Rondeel is sinds 1999 adviseur bij Kessels & Smit, The Learning Company. De afgelopen vijftien jaar heeft zij ruime ervaring opgedaan met het ontwerpen van leerprocessen in verschillende contexten: zorg en welzijn, mbo en hbo, bedrijfsleven. Vanaf 2012 is zij kerndocent van de FCE Leergang Ontwerpen van Leertrajecten.

Rob Schrijver werkt bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen als docent Verpleegkunde. Hij houdt zich naast lesgeven, bezig met het begeleiden van studenten bij onderzoek, is studieloopbaanbegeleider en heeft als aandachtsveld het thema zorg en technologie.

Dorine van Zutphen werkt bij OPPstap/Breederode opleidingen in zorg en welzijn. Zij werkt sinds 2013 in de ouderenzorg als adviseur opleiden en ontwikkelen. Zij brengt haar ervaring in uiteenlopende branches op het gebied van leren en veranderen met veel plezier in bij het verbinden van (beroeps)opleidingen aan het collectief leren in organisaties en (verander)doelen.