In dit nummer
september 2022
Interview

IN GESPREK MET HESTER VERMEULEN
Van verpleegkundig leiderschap naar teamleiderschap

In 2023 staat OenG in het teken van het thema ‘leiderschap’. De redactie trapt alvast af met een interview met hoogleraar Hester Vermeulen. Redactieleden Joke van Alten en Marjolein Berings spraken haar over verpleegkundig leiderschap. Wat zijn de nieuwste inzichten vanuit de wetenschap? lees verder »

Onderzoek

KWALITEIT VAN ZORG
Meten van Leren & Verbeteren in de zorg

Continu leren en verbeteren draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg. Leren en verbeteren helpt de zorgverlener bij haar eigen ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van het team alsmede van een zorgorganisatie. lees verder »

Paradoxale assessments tijdens de stageperiode

Studenten Verpleegkunde worden tijdens hun opleiding geconfronteerd met tussentijdse toetsmomenten, zowel formatief als summatief. Niet altijd is in een assessment duidelijk wat er verwacht wordt van de student. Noors onderzoek heeft getracht een antwoord te vinden op de vraag hoe docenten en werkbegeleiders het niveau van functioneren van hun studenten meten en hoe het kan dat een tussentijds assessment zowel formatief als summatief ervaren kan worden. lees verder »

Empathieprogramma’s voor verpleegkundigen

Onderzoek laat zien dat een empathische houding goed is voor persoonsgerichte zorg. Bij gediplomeerde verpleegkundigen zou door verschillende redenen het empathieniveau afnemen. Reden voor de onderzoekers om te kijken of er lesprogramma’s zijn die ingezet kunnen worden voor scholing aan gediplomeerde verpleegkundigen. lees verder »

De ontmoeting

Ogen wijd open! Anders kijken met kunstenaars

Jan Rothuizen is beeldend kunstenaar; Ingrid Theunissen is verpleegkundige op de verpleegafdeling Hart-Vaat-Long van het Radboudumc in Nijmegen. Beiden zijn betrokken bij de reeks OGEN WIJD OPEN!, waarin (aankomende) zorgprofessionals ontdekken hoe ze anders kunnen kijken naar patiënten, collega’s en zichzelf. lees verder »

Column

Docentenstage

In het OenG-nummer van april stond in de rubriek ‘Onderzoek actueel uitgelicht’ een toelichting op het onderzoek naar wat leren bevordert bij mbo-zorgverleners in het verpleeghuis. lees verder »

Houdbare zorg

De afgelopen week luisterde ik naar een lezing van professor Marianne Visser over houdbare zorg. Volgens Visser presteert de Nederlandse zorg over het algemeen goed, maar zijn er in delen van de zorg grote knelpunten. lees verder »

Leerpraktijk

LEREN INTERPROFESSIONEEL SAMENWERKEN
Geïntegreerd werken met de CanMEDS-rollen

In de ouderenzorg is de zorg vaak rondom een groep cliënten georganiseerd en zijn teams bestaande uit verschillende soorten professionals samen verantwoordelijk voor de zorg aan die groep cliënten. In deze leerpraktijk beschrijven we hoe het werken met de CanMEDS-rollen daarbij kan helpen aan de hand van een werkwijze uit het handboek van Alten en Derksen, 2017. lees verder »

Best practices

WERKPLEKLEREN VOOR VERPLEEGKUNDIGEN
Praktijkcoach als motor voor professionele ontwikkeling

Verpleegkundigen leren veel op de werkplek, maar dit gebeurt vaak impliciet en onbewust. Dit artikel beschrijft hoe de praktijkcoach de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen in de werkcontext ‘aanzet’ en gelijktijdig het werkplekleren binnen het gehele team versterkt. lees verder »