In dit nummer
april 2018
Portretfoto (kleur) Marjolein den Ouden
Interview

IN GESPREK MET MARJOLEIN DEN OUDEN
Het practoraat aan zet!

In het mbo zien we dat practoraten steeds meer hun intrede doen. Het woord doet denken aan een lectoraat zoals we dat in het hbo kennen maar dan met een meer praktische insteek. Maar klopt die aanname? Astrid Schat en Jacqueline Dijkstra vroegen het aan Marjolein den Ouden, practor zorg en technologie bij het ROC van Twente. lees verder »

Onderzoek

WERKVELDKEUZE
Stagewensen en beelden van eerstejaars hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde

Ondanks toenemende tekorten aan hbo-opgeleide wijkverpleegkundigen kiezen weinig hbo-v-studenten voor dit werkveld. Uit een door de auteurs uitgevoerde literatuurstudie, eerder gepubliceerd in OenG 6 - 2016, bleek dat studenten de uitdaging die zij zoeken vooral verwachten te vinden in het ziekenhuis. In dit artikel beschrijven we de resultaten van een groot surveyonderzoek naar beelden over wijkverpleegkunde en werkveldvoorkeuren van eerstejaars hbo-v-studenten. lees verder »

Belemmerende factoren voor keuze ouderenzorg: naar een age-friendly curriculum

Er is geen twijfel mogelijk over de toenemende behoefte aan verpleegkundigen in de ouderenzorg. Toch blijft zorg voor ouderen onaantrekkelijk, zowel voor verpleegkundigen als studenten verpleegkunde. Het doel van deze studie was inzichten te verzamelen en te exploreren uit wereldwijd wetenschappelijk onderzoek over factoren die voorkomen dat studenten kiezen voor de ouderenzorg. lees verder »

Studenten verpleegkunde over het gebruik van clickers

Millennials leven in een wereld met veel technologie, zijn multitaskers en verwachten directe antwoorden en feedback. Aan docenten en onderwijsontwikkelaars de uitdaging bijpassende nieuwe onderwijsmiddelen en onderwijsvormen te vinden. Doel van dit evaluatieonderzoek is te achterhalen hoe studenten het gebruik van clickers ervaren lees verder »

Portetfoto (kleur) Marie Louise Luttik (links) en Anja Jacobs-Bakker (rechts)
De ontmoeting

‘Informele zorg verdient een goede plek in het onderwijs’

Marie Louise Luttik is senior-onderzoeker bij het lectoraat verpleegkundige diagnostiek en programmaleider van de onderzoekslijn familiezorg. Anja Jacobs-Bakker is projectleider onderwijsontwikkeling bij Zorgacademie Rivas. Beiden bepleiten meer aandacht voor informele zorg in de opleidingen. lees verder »

Column

Van vakdocent tot (bonds)coach

Volgens de zesde rol van de docent groeit mijn taak als (leer)coach van mijn studenten. Kortgeleden had ik een studieochtend, over die veranderende rol. Dat geeft stof tot nadenken. Want wat willen en kunnen mijn studenten? lees verder »

Use it or lose it?

'Een degelijke kennisbasis is belangrijk. Die vormt het fundament van je bekwaamheid. Daar hoort ook flink wat parate kennis bij, die je op het moment dat je het nodig hebt onmiddellijk kan oproepen en die je handelen ondersteunt.' lees verder »

Best practices

ERVARINGEN UIT HET PRACTORAAT ‘VERSTERKEN LEERPROCES NIVEAU 2’
Practoraten professionaliseren de mbo-sector

Momenteel zijn volgens de stichting ‘Ieder mbo een practoraat’ 21 practoren aangesteld. In dit artikel worden de vragen beantwoord wat een practoraat is, welk onderzoek wordt verricht en hoe het onderzoek bijdraagt aan verduurzaming van het mbo-onderwijs. lees verder »

Leerpraktijk

CanMEDS-rollen in de praktijk van de ouderenzorg

Illustratie CanMEDS-rollen

In de (ouderen)zorg bestaan teams meestal uit collega’s met verschillende opleidingsniveaus. Hoe goed weten de teamleden elkaars specifieke kwaliteiten te benutten en kan elk teamlid een gewaardeerde bijdrage leveren? Deze leerpraktijk beschrijft hoe het werken vanuit de CanMEDS-rollen daarbij kan helpen. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Uitgangspunt moet de werkplek zijn’

We vroegen u te reageren op de stelling: Op naar de inserviceopleiding 3.0! Het vraagstuk ‘tekorten aan stageplaatsen en aan verpleegkundigen’ vraagt om een oplossing; misschien een andere vorm van opleiden? De reacties ondersteunen de gedachte dat op een andere manier naar leren gekeken moet worden, en benadrukken het belang van de samenwerking tussen werkveld en onderwijs. lees verder »

Overige

Bekendmaking beste artikel 2017: ‘Handreikingen voor het ontwerpen van onderwijs over zorgtechnologie

Groepsfoto Henk Ritzen (v.l.n.r.), Thijs van Houwelingen, Leen van der Meulen, Peter Glashouwer, Dammis Vroegindeweij, Jacqueline Dijkstra (kleur)

Op 23 maart is de ‘Henk Ritzen-prijs 2017’ in het Kenniscentrum ‘Innovatie van Zorgverlening’ van de Hogeschool Utrecht uitgereikt aan het auteursteam Thijs van Houwelingen, Dammis Vroegindeweij, Leen van der Meulen, Peter Glashouwer door Henk Ritzen, voormalig hoofdredacteur. lees verder »