In dit nummer
januari 2017
Portretfoto (kleur) Amarens Bakker
Interview

IN GESPREK MET AMARENS BAKKER
‘Anders kijken, anders doen’

'De zorg moet meer betaalbaar en op maat geleverd worden, op basis van individuele zorgvragen en zorgsituaties. De complexiteit van het werk neemt toe, zorgrelaties en de rol van de professional veranderen’, aldus Amarens Bakker, senior adviseur online leerinterventies bij Vilans. lees verder »

Onderzoek

VERDRAAID GOED LEREN
Van onderwijzen naar persoonsgericht faciliteren van leren

De hedendaagse hervormingen in de Nederlandse gezondheidszorg hebben een behoorlijke impact op de mindset en benodigde competenties van (zorg)professionals en managers. Van docenten wordt verwacht dat zij leiderschap tonen in het ondersteunen van de eigen en/of andermans professionele autonomie en groei. Dit artikel beschrijft een masterstudie over een professionaliseringstraject van docenten in het Hoger Beroeps Onderwijs. lees verder »

Betere toepassing van EBP in de praktijk

Diverse studies tonen aan dat verpleegkundigen onvoldoende voorbereid zijn op de toepassing van Evidence-based Practice (EBP) in de praktijk. Het doel van dit onderzoek is om te exploreren welke onderwijs- en leerprocessen (academische) docenten verpleegkunde gebruiken gericht op het leren integreren van EBP in de praktijk. lees verder »

Kun je verpleegkundige competenties meten?

Competenties vormen een belangrijk onderdeel van de professionele standaarden van verpleegkundigen. Als verpleegkundige beheers je niet plotseling alle competenties, maar ontwikkel je deze door de tijd heen. Om deze ontwikkeling vast te stellen, is een valide meetinstrument nodig. Een veelgebruikt instrument is de in Finland ontwikkelde Nurse Competence Scale (NCS). Flinkman et al. (2016) onderzochten in een systematische review de validiteit en betrouwbaarheid van de NCS. lees verder »

Portretfoto (kleur) Tineke Porschen en Lenny Vleugel
De ontmoeting

Medewerkers bepalen zelf de inhoud van de leerlijn

Lenny Vleugel, adviseur opleiden en ontwikkelen bij Marente en Tineke Porschen, opleidingsadviseur/ontwerper bij Menskracht 7, ontwikkelden samen leerlijnen voor teamleden én stagiaires. Hoe zien die leerlijnen eruit? lees verder »

Column

Het einde van de afzonderlijke kwalificatiedossiers?

'Wat betekent het voor de beroepsopleidingen in zorg en welzijn als de grens tussen de beroepen in het veld vervaagt en de rol van technologie steeds groter wordt?' lees verder »

Afscheid, loslaten, ruimte voor nieuwe betekenissen

'Het leven is vol momenten van afscheid. Momenten van stilstand en gemis, momenten van beweging en groei.' lees verder »

Best practices

HOE JE METHODOLOGISCHE GRONDIGHEID EN PRAKTISCHE RELEVANTIE STUURT
Het reviewen van praktijkgericht onderzoek aan een hbo-v

Het reviewen van praktijkgericht onderzoek is een gespreksmethode om de kwaliteitscriteria voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen te verhelderen. In dit artikel wordt een pilot beschreven met een “Review lab” bij de Christelijke Hogeschool Ede en de ervaringen met de opzet en opbrengst van het reviewproces. lees verder »

Leerpraktijk

Ontwerpen door de bril van functioneren en leren

Op 17 november 2016 heeft de Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen een advies uitgebracht dat van groot belang is voor leertrajecten in zorg en welzijn: Anders kijken, anders leren, anders doen: grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Los van de match met de taak is het de vraag of werkbegeleiderschap echt fysiek ontlast’

De stelling waarop u kon reageren, luidde: ‘Om oudere verpleegkundigen fysiek te ontlasten, kunnen zij het beste worden ingezet als werkbegeleider.’ De reacties komen in grote lijnen overeen. lees verder »

Henk Ritzen-prijs 2017 komt eraan

Dit jaar reiken we voor de tweede keer de “Henk Ritzen-prijs” uit. Deze prijs is een jaarlijkse onderscheiding voor de eerste auteur van het beste artikel in Onderwijs en Gezondheidszorg. lees verder »