In dit nummer
september 2017
Portretfoto (kleur) Angele Cecilia en Barth Koster
Interview

IN GESPREK MET BARTH KOSTER
Effectief opleiden op Bonaire: samen werken, samen leren

Barth Koster is projectmanager gezondheidszorgopleidingen voor Bonaire, Sint-Eustatius en Saba. Mariël Rondeel spreekt Barth over zijn bijzondere werk voor Caribisch Nederland. lees verder »

Onderzoek

SAMEN LEREN VRAAGT MAATWERK
Hoe denken verzorgenden en verpleegkundigen in een verpleeghuis over deskundigheidsbevordering?

Deskundigheidsbevordering lijkt dé oplossing om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen te verbeteren. Hoog tijd om te weten hoe verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen denken over deskundigheidsbevordering na hun diplomering. lees verder »

Kennis van en overtuigingen over gezondheidsbehoeften van de LHBTQ-populatie

In een literatuurreview onderzoeken Stewart en O’Reilly de kennis, overtuigingen en houdingen die verpleegkundigen en verloskundigen hebben over de gezondheidszorgbehoeften van LHTBQ. lees verder »

‘Something has shifted’: een breder perspectief door internationale praktijkstage

Universiteiten voor verpleegkundigen gebruiken internationale praktijkstages om cultureel bewustzijn bij studenten te bevorderen. Het doel van deze studie was meer zicht te krijgen op langetermijneffecten van een internationale stage op het inzicht van studenten in mondiale gezondheid. lees verder »

Portretfoto (kleur) Josien Engel en Klazina Begeer
De ontmoeting

Van elkaar leren in het Zorginnovatiecentrum

Josien Engel en Klazina Begeer werken samen in het Zorginnovatiecentrum te Gouda. Daar combineren vierdejaarsstudenten hbo-v hun stage met het doen van een praktijkgericht afstudeeronderzoek. lees verder »

Column

Stop de regieverpleegkundige

'De beroepsorganisatie V&VN is verantwoordelijk voor het beroep en de beroepsprofielen. Maar anno 2017 zijn verpleegkundigen nog steeds speelbal van sociale partners.' lees verder »

Zusterhuis

'Als onderwijskundige ben ik in de loop van de jaren bij vele kleine en grote, lokale en landelijke ontwikkelingen rond opleiden en leren betrokken geweest. Dit jaar al vijfendertig jaar…' lees verder »

Best practices

ACTUALISERING VERPLEEGKUNDIGE FUNCTIEPROFIELEN
Verpleegkundigen in ETZ klaargestoomd voor 2020

Foto (kleur) verpleegkundigen praten met patiënt in ziekenhuisbed

Maatschappelijke ontwikkelingen en de veranderde zorgvraag zijn aanleiding geweest voor het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis het project Verpleegkunde 2020 te starten om zijn verpleegkundigen voor te bereiden op de toekomst. Dit artikel beschrijft twee leertrajecten die voortvloeien uit Verpleegkunde 2020: het maatwerktraject van mbo- naar hbo-verpleegkundige en het post-bachelortraject voor de in het ziekenhuis werkzame hbo’ers. lees verder »

Leerpraktijk

Verrijk het onderwijs met webtools

Een gevisualiseerd voorbeeld van Popplet

Ook in het onderwijs wordt regelmatig gebruikgemaakt van sociale media (webtools) om de student interactief te betrekken bij de les. Deze leerpraktijk is geschreven voor docenten en opleiders. De volgende webtools worden besproken: Padlet, Screencast-o-matic, Kahoot en Popplet. Nieuwsgierig? Mooi, want na deze leerpraktijk kun je zelf aan de slag. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘De professional moet behoorlijk zelfstandig zijn in leren en ICT-vaardig worden’

We ontvingen reacties van opleiders, die een cursus/leergang verzorgd hebben en nemen kennis van hun ervaringen. Zij beschrijven randvoorwaarden en condities waardoor cursisten actief zullen (blijven) leren. lees verder »