In dit nummer
december 2021
Portretfoto (kleur) Evelyn Finnema
Interview

IN GESPREK MET EVELYN FINNEMA
Over de muren kijken van je eigen organisatie

Evelyn Finnema hield op 5 oktober jongstleden haar oratie als hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). En op 1 mei volgde zij Bianca Buurman op als Chief Nursing Officer (CNO) bij het ministerie van VWS. Hoog tijd voor een interview met Evelyn Finnema. lees verder »

Onderzoek

RADICALE SOLIDARITEIT
Lonkend perspectief bij stageproblematiek

Een scenario van radicale solidariteit in de regio als structurele oplossing voor de stageproblematiek bij zorgopleidingen in het mbo en hbo, waarin alle branches verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit van de gehele zorgketen in de regio. lees verder »

Veranderende zoekwoorden tonen trends

De verschuiving van een meer ziektegerichte naar een mensgerichte holistische visie, heeft gevolgen voor de taken en rollen van de verpleegkundige in de praktijk en de inhoud van de curricula van de opleiding verpleegkunde. lees verder »

Virtual reality in het verpleegkundig onderwijs

Virtual reality (VR) is een technologie die steeds vaker wordt gebruikt om zorgonderwijs te innoveren. Virtual reality maakt het mogelijk om rond te ‘bewegen’ in een virtuele, schijnbaar echte, omgeving. lees verder »

Portretfoto (kleur) van Inge Pool en Astrid Schat
De ontmoeting

‘Lid zijn van de redactie verbreedt je horizon’

Astrid Schat (rechts) is projectleider onderwijsontwikkeling zorgacademie bij MBO Utrecht, Inge Pool is adviseur medische vervolgopleidingen en verpleegkundige beroepsontwikkeling bij Isala Academie. Beiden verlieten, na acht jaar, de redactie van OenG. Hoe kijken ze terug? lees verder »

Column

Toekomst

James Bonds Goldfinger werd uitgezonden. Uit 1964. Een klassieker natuurlijk. Ik kon er de aandacht nauwelijks bijhouden. Zo’n laag tempo. En de gadgets van Q! Eerder schattig dan indrukwekkend. Het gaf te denken. Hoe ziet mijn verpleeghuis van de toekomst eruit? lees verder »

Passende zorg

Mijn werk staat, meer dan ooit, in het teken van passende zorg. Passende zorg is het strategische antwoord van steeds meer partijen op de enorme uitdagingen in de gezondheidszorg. lees verder »

Leerpraktijk

Schaduwen van een zorgvrager als leermethode

De start van een verpleegkundestage gaat regelmatig gepaard met een gevoel van onzekerheid, omdat de student niet bekend is met de zorgvragers en de stagecontext. Binnen het multidisciplinair Zorginnovatienetwerk (m-ZIN) van marant zetten we een opdracht ‘schaduwen’ in om de student vertrouwd te maken met de werkplek en het leren al in een vroeg stadium op gang te brengen. lees verder »

Best practices

Deelname aan een blended minor Verpleegkundig leiderschap

Verpleegkundig leiderschap is actueel en een kernbegrip in het opleidingsprofiel van de bachelor Verpleegkunde; het vraagt om samenwerken met verschillende belanghebbenden en wordt momenteel gezien als oplossing voor knelpunten in onder andere werktevredenheid en zorguitkomsten. lees verder »