In dit nummer
oktober 2017
Portretfoto (kleur) Sebo Boerma, Peter Vervloet, Coby Arents en Inge van Drongelen (v.l.n.r.)
Interview

IN GESPREK MET MEDEWERKERS VAN TREANT ZORGGROEP EN SEBO BOERSMA
‘Informeel leren, iedereen doet het’

Sebo Boerma onderzocht samen met Coby Arents in hoeverre er binnen Treant sprake is van een geïntegreerde ontwikkelstrategie waarin informeel leren een nadrukkelijke plek krijgt naast formeel leren binnen opleidingen. lees verder »

Onderzoek

NIEUW CONCEPT
Hoe denken hbo-docenten verpleegkunde over Positieve gezondheid?

In dit verpleegkundig praktijkgericht onderzoek is onderzocht wat de mening van hbo-docenten verpleegkunde is over het concept Positieve gezondheid en of de huidige werkwijze van hbo-docenten verpleegkunde binnen het onderwijs overeenkomt met het gedachtegoed van Positieve gezondheid. lees verder »

Competenties van docenten verpleegkunde

Zlatanovic et al. (2017) hebben in een literatuurstudie gekeken naar onderzoeken gericht op competenties van docenten verpleegkunde met het doel om deze competenties te identificeren, beschrijven en conceptualiseren. lees verder »

Deel de verantwoordelijkheid bij beoordeling van zwakke studenten

Bij de besluitvorming over de studievoortgang zijn veel belanghebbenden en belangen betrokken, niet in het minst die van studenten zelf. Deze studie heeft tot doel een bijdrage te leveren aan theorieontwikkeling over hoe mentoren omgaan met zwakke studenten in de praktijk. lees verder »

Portetfoto (kleur) Jessica Ludwig en José Spekschate
De ontmoeting

‘Zet ervaringsdeskundigen in bij het zorgonderwijs’

Jessica Ludwig werkt in de horeca, José Spekschate ondersteunt als vakspecialist cliënten van GHZ-organisatie Amerpoort bij hun meerjarige leertrajecten naar meer zelfstandigheid. Naast hun baan volgden beiden een scholing over ervaringsdeskundigheid. lees verder »

Column

Anders met lef

'Hoe graag je ook zou willen als potentieel sterke leider met lef, met twee verzorgenden op een groep zorgintensieve cliënten heb je bar weinig speelruimte om het anders te doen. ' lees verder »

Voorbereiden op nog niet bestaand werk?

De rol van opleidingen om studenten voor te bereiden op beroepen en functies, inclusief het voortdurend anticiperen op snelle veranderingen, is cruciaal. Maar hoe bereid je leerlingen en studenten voor op werk dat nog niet bestaat? lees verder »

Best practices

DUURZAAM SAMEN OP INNOVATIEPAD
Onderwijs en werkveld realiseren de ZorgVilla in Veenoord

De ZorgVilla is een kleinschalige woonzorgvoorziening in Zuidoost-Drenthe. Zowel de conceptontwikkeling als de realisatie zijn vanaf het eerste uur door onderwijs én werkveldpartners samen vormgegeven. lees verder »

Leerpraktijk

Wat bepaalt het klinisch redeneerniveau?

Boekcover (kleur) Klinisch redeneren voor verpleegkundigen

Klinisch redeneren is de basiscompetentie van iedere gezondheidsprofessional. Door klinisch redeneren begrijpt een professional wat er met een patiënt aan de hand is, wat er het beste gedaan kan worden en vooral waarom. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Het moet gaan over de MENS die zij tegenkomen’

De stelling luidde: ‘Aandacht voor de zorgbehoeften van LHBTQ binnen de opleidingen van verpleegkundigen en verzorgenden is onontbeerlijk’. De reactie vanuit de praktijk is stelliger dan een reactie uit het onderwijs. lees verder »