In dit nummer
november 2022
Portretfoto (kleur) Marian Adriaansen
Interview

IN GESPREK MET MARIAN ADRIAANSEN
‘Verpleegkundig leiderschap is wat anders dan goed je beroep uitoefenen’

Op donderdag 16 juni 2022 ging Marian Adriaansen, lector innovatie in de Care bij de HAN, met pensioen. (...) Tijd voor een interview waarin we terug- én vooruitkijken. lees verder »

Onderzoek

INZET 360°-VIDEO’S
Training ‘vitaal bedreigde patiënt’

Met het huidige onderwijs voelen studenten zich onvoldoende toegerust om te kunnen handelen in complexe en stressvolle, kritieke beroepssituaties. In dit project zijn vijf 360°-video’s ontwikkeld en getest in het curriculum van Verpleegkunde. Het betreft toepassingen in herkenning en behandeling van de vitaal bedreigde patiënt. lees verder »

De transitie van zorgprofessional naar docent

De transitie van zorgprofessional naar docent verloopt voor velen niet zonder slag of stoot. In deze literatuurstudie werd onderzocht welke veranderingen in rollen en identiteit ervaren worden en wat bevorderende en belemmerende factoren zijn voor een succesvolle transitie. lees verder »

Hoe ervaren studenten en docenten onderwijsstrategieën voor kritisch denken?

Omdat het kritisch denken van verpleegkundigen de zorguitkomsten zowel positief als negatief kan beïnvloeden is het erg belangrijk om leerstrategieën voor kritisch denken in het verpleegkunde onderwijs te includeren. In deze scoping review wordt beschreven hoe verschillende onderwijsstrategieën worden ervaren door studenten en docenten verpleegkunde. lees verder »

Portretfoto (kleur) Amy en Naomi
De ontmoeting

De kracht van samenwerking

Vierdejaars Naomi Marskamp (24) en derdejaars Amy Mooij (25) studeren Verpleegkunde aan de Hogeschool Utrecht. Zij ondervonden dat studenten heel goed met en van elkaar kunnen leren. Hoe kan de opleiding stimuleren dat dit vaker gebeurt? lees verder »

Leerpraktijk

EIGEN ONLINE PLATFORM VOOR ZORGPROFESSIONALS IN DE FORENSISCHE SECTOR
Samen werken aan Forensisch Vakmanschap

Hoe ontwikkel je vakmanschap van forensische zorgprofessionals in en voor een hele sector die maatschappelijk onder een vergrootglas ligt, waar de druk hoog is en de acceptatie afhangt van draagvlak van zowel de professionals, de organisaties als de (ministerieel) verantwoordelijken? lees verder »

Best practices

SO YOU THINK YOU CAN BE A NURSE?!
Serious game voor studenten Verpleegkunde

Scènes uit het ontwikkelde spel

In dit artikel gaan we in op de achtergronden, het ontstaan, het bouwen (in een apart kader) en het toepassen van een leerspel voor en door mbo-studenten. lees verder »

Column

Zenuwen

‘Niet schrikken, hoor,’ zei mijn collega. Ze is naast verpleegkundige ook trainer. We hebben een kennismakingsgesprek in het skillslab. lees verder »

Behoud

Het is alweer even geleden dat ik als praktijkopleider werkte op een longafdeling. Met veel plezier organiseerde ik de stages voor studenten en leerlingen, gaf ik trainingen en les. lees verder »