In dit nummer
april 2017
Portretfoto (kleur) Berno van Meijel
Interview

IN GESPREK MET BERNO VAN MEIJEL
Zowel binnen zorg als onderwijs talenten scouten

Berno van Meijel is inmiddels bijna twee en een half jaar bijzonder hoogleraar ggz-verpleegkunde. Hoofdredacteur Jacqueline Dijkstra was benieuwd naar zijn werkzaamheden in en ideeën over de huidige ontwikkelingen in deze branche. Reden om een afspraak te maken voor een interview. lees verder »

Onderzoek

Continue professionele ontwikkeling: missie of professie?

Gerard Brekelmans promoveerde op 5 oktober 2016 aan de Universiteit van Tilburg op het proefschrift Continuing professional development for nurses. Mission or profession? De belangrijkste resultaten hiervan worden in dit artikel beschreven lees verder »

Inzet Multiple Mini Interview voor selectie van studenten verpleegkunde

De onderzoekers gingen in deze studie na of Multiple Mini Interview (MMI) een geschikt instrument is voor de selectie van eerstejaars verpleegkundestudenten. lees verder »

Interprofessioneel samenwerkend redeneren in een klinische setting

In deze studie is het samenwerkend redeneren van aios en verpleegkundigen in een simulatiesetting verkend. lees verder »

Foto (kleur) van Jacqueline en Maria in een woonkamersetting
De ontmoeting

Toekomstgericht opleiden in een Fieldlab

Jacqueline Karsten (programmamanager Domein Zorg & Welzijn bij ROC van Amsterdam en ROC van Flevoland) en Maria la Vecchia (HR-manager bij Stichting Zorgfix Thuiszorg in Almere) werken samen in de stuurgroep van ‘Werken in de wijk in de 21ste eeuw’. lees verder »

Column

Bezemkast in de wijk

'Wanneer je het verschil wilt maken als verpleegkundige en midden tussen de veranderingen wilt staan van technologie, transmuralisering, culturele diversiteit, hoogcomplexe zorg en patiëntenparticipatie, moet je in de wijk zijn.' lees verder »

Ziekte en taalgebruik

'Het is vooral de kunst om mensen niet te vereenzelvigen met hun ziekte of beperking. Want iemand hééft een ziekte, ís niet zijn of haar ziekte, hoezeer die ook het dagelijks leven bepaalt.' lees verder »

Best practices

DE EERSTE RESULTATEN VAN EEN INTERDISCIPLINAIR ONDERZOEKSARRANGEMENT
Praktijkgericht onderzoek als werkvorm voor het aanleren van interdisciplinaire samenwerking binnen het hbo

Van nieuwe zorgprofessionals wordt verwacht dat ze multidisciplinair en interprofessioneel samenwerken. Idealiter begint dit al tijdens de opleiding. In dit artikel beschrijven we onze eerste leerervaringen met een interdisciplinair praktijkgericht onderzoek binnen een ziekenhuis in de Achterhoek, uitgevoerd door studenten van zes verschillende opleidingen van de Hogeschool Saxion. lees verder »

Leerpraktijk

Handreikingen voor het ontwerpen van onderwijs over zorgtechnologie

Voor de toekomstige zorgprofessional is het belangrijk dat hij of zij weet hoe je met technologie het zorgproces doelmatig kunt vormgeven en verbeteren. In deze Leerpraktijk beschrijven we het belang van zorgtechnologie in het onderwijs en geven we handreikingen voor het ontwerpen van onderwijs over zorgtechnologie. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘Rolmodellen zijn belangrijk om van het verpleeghuis een aantrekkelijke stageplek te maken’

We vroegen u te reageren op een stelling, waarbij de stageproblematiek vanuit meerdere kanten belicht kon worden: ‘De begeleidingstijd in verpleeghuizen staat onder druk, dat maakt dat het verpleeghuis eigenlijk geen geschikte stageplaats meer is voor eerstejaarsstudenten’. De reacties laten zien dat men vindt dat verpleeghuizen zeker kwalitatief goede stageplaatsen kunnen zijn. lees verder »

Overige artikelen

Henk Ritzen-prijs 2016

Portretfoto Natasja Looman (l), Selena Welling (m) en Cornelia Fluit (r) met Henk Ritzen-prijs 2016

De ‘Henk Ritzen– prijs 2016’ is op 7 april 2017 in het Radboudumc in Nijmegen uitgereikt aan het auteurs-team Selena Welling, Wilma Vonk Noordegraaf, Natasja Looman en Cornelia Fluit. lees verder »