In dit nummer
oktober 2016
Portretfoto (kleur) Anne Marie Rafferty
Interview

EEN SKYPEGESPREK MET ANNE MARIE RAFFERTY
‘Verpleegkundigen moeten kenniswerkers worden’

De boodschap van Anne Marie Rafferty, een van de keynotesprekers op het congres Caring for older people, komt luid en duidelijk over. “Het is noodzakelijk dat verpleegkundigen en verzorgenden kenniswerkers worden.” lees verder »

Onderzoek

EEN LITERATUURSTUDIE
Beeldvorming van hbo-v-studenten over wijkverpleegkunde en ouderenzorg

De toename van patiënten met complexe gezondheidsproblemen thuis, waaronder ouderen met multimorbiditeit, leidt tot een grote behoefte aan goed opgeleide wijkverpleegkundigen. Dit artikel beschrijft de beeldvorming van studenten hbo-verpleegkunde over de wijkverpleegkunde, de zorg aan ouderen en factoren die hierop van invloed zijn. lees verder »

IMPLICATIES VOOR DE PRAKTIJK EN OPLEIDINGEN
Meer personeel leidt niet simpelweg tot betere verpleeghuiszorg

De kwaliteit en veiligheid van de verpleeghuiszorg staat volop ter discussie. Vaak wordt daarbij gewezen op onvoldoende personeel, maar ook op het te lage opleidingsniveau van vooral het verzorgende en verplegende personeel. Maar hoe goed weten we eigenlijk of meer en beter opgeleid personeel tot betere zorg in het verpleeghuis leidt? lees verder »

Effect opleidingsniveau op sterfte in ziekenhuizen

Bij de meeste onderzoeken naar het effect van het opleidingsniveau van verpleegkundigen op sterfte van patiënten in ziekenhuizen komt een positief verband naar voren: een hoger opleidingsniveau is gerelateerd aan een lager sterftecijfer. lees verder »

Verlies in verpleeghuizen: (on)opgemerkt?

Op hogere leeftijd krijgen mensen vaak te maken met veelsoortige verliezen die hen met emotionele, fysieke en praktische uitdagingen kunnen confronteren. Verlies en de impact daarvan is bij ouderen onderzocht, maar er is nog weinig onderzoek naar de zorgactiviteiten van verpleegkundigen bij het ondersteunen van ouderen en hun familie bij het omgaan met verlies. lees verder »

Portretfoto (kleur) Alice Bakker (links) en Vera Habes (rechts)
De ontmoeting

Serious soaps over de ouderenzorg

Vera Habes is docent (post-)hbo-v aan de Hogeschool Utrecht, Alice Bakker is docent verpleegkunde en onderwijsontwikkelaar bij MBO College Almere. Samen met onder meer het AMC ontwikkelden zij ‘Serious soaps’ over de ouderenzorg. lees verder »

Column

Stop de ouderenzorg

'Mijn advies aan de opleidingen is: stop met het begrip ouderenzorg. Leid professionals op voor acute zorg, chronische zorg en palliatieve zorg.' lees verder »

Afsluiten

'Het is een vreemd gezicht, zo’n leeg, kaal huis. Het leven en de ziel zijn eruit. Voor de laatste keer draai ik de sleutel om in het slot en sluit daarmee een tijdperk af.' lees verder »

Best practices

UITGEDAAGD IN DE OUDERENZORG!
Professionalisering van stagebegeleiding van 3e- en 4e-jaars hbo-v-studenten

Uit een oriënterend onderzoek van Transvorm bleek dat er behoefte was aan het vergroten en verbeteren van stagemogelijkheden voor 3e- en 4e-jaars hbo-v-studenten in de ouderenzorg. In samenwerking is vervolgens een scholingsprogramma opgezet. In dit artikel leest u hoe dit scholingsprogramma eruitziet en wat onze ervaringen hiermee zijn. lees verder »

Leerpraktijk

Samen leren en werken in de ZorgVilla

Foto (kleur) sessie kennisdeling met docenten en studenten

De ZorgVilla is een kleinschalige woon- en zorgorganisatie in Veenoord (Drenthe). Medewerkers, studenten én docenten van verschillende opleidingen werken samen om de kwaliteit van leven van de bewoners te optimaliseren. lees verder »

Opinie

LEZERS REAGEREN
‘De term active aging zal als strijdlied voor de komende 25 jaar moeten gelden’

De reacties die we ontvingen op de stelling: ‘Als hogescholen de ouderenzorg serieus nemen, schaffen zij onmiddellijk de numerus fixus af’, waren duidelijk: dit is niet de weg. lees verder »