Overzicht

Robbert Gobbens benoemd tot bijzonder hoogleraar

  • 6 oktober 2022

Tilburg University heeft dr. Robbert Gobbens benoemd als bijzonder hoogleraar Professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg.

Ouderenzorg is complex, omdat veel ouderen beperkingen ervaren in meerdere levensdomeinen. Ook is er vaak sprake van meerdere chronische ziekten tegelijkertijd. Vergroten van de professionaliteit in verpleging en verzorging van ouderen vraagt daarom om een continu leren en verbeteren. Dit is niet alleen van belang voor het verbeteren van de zorg, maar ook voor het vergroten van de kwaliteit van werken in de ouderenzorg, met het oog op de groeiende personeelstekorten.

Focus op thuiszorg en verpleeghuiszorg
De bijzondere leerstoel draagt hieraan bij door het enerzijds verkrijgen van inzicht in hoe de professionalisering van de verpleging en verzorging in de ouderenzorg verder kan worden ontwikkeld ter verbetering van de kwaliteit van leven van ouderen. Anderzijds wordt onderzocht welke kansen en mogelijkheden er zijn voor verzorgenden, verpleegkundigen en zorgorganisaties om het werk nu en in de toekomst aantrekkelijk en toegankelijk te houden. De focus ligt op de thuiszorg en het verpleeghuis.

Winnaar Henk Ritzen-prijs 2021
Samen met Petra Boersma en Suzanne van der Geest was Robbert Gobbens een van de winnaars van de Henk Ritzen-prijs 2021 van OenG, voor hun artikel Samen opleiden, leren en verbeteren in de Amsterdamse verpleeghuiszorg.

Meer informatie over:

de benoeming (en het onderzoek van) Robbert Gobbens