Overzicht

Minister Kuipers: anders opleiden voor IC, SEH en ambulancezorg

  • 12 mei 2023

De acute zorg staat onder druk door de stijgende zorgvraag en personeelskrapte. Spreiding en concentratie van zorg moeten uitkomst bieden. Een andere indeling van de acute zorg heeft ook gevolgen voor de ambulancezorg. Op 6 april vond het Zorgvisie-congres Acute Zorg plaats. In een video gaat minister Kuipers (ministerie van VWS) hierop in.

Momenteel geldt voor ambulancezorg de zogeheten 45-minutennorm. Dat betekent dat in Nederland iedereen binnen 45 minuten met een ambulance bij een afdeling voor spoedeisende hulp moet kunnen zijn. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in 2022 geadviseerd om die norm aan te passen. De norm is volgens de NZa verouderd en niet altijd meer relevant. De komende jaren gaat minister Kuipers dan ook onderzoeken hoe patiënten die acute zorg nodig hebben sneller op de juist plek kunnen komen.
De ambulancezorg ervaart, net als de hele gezondheidszorg, de toenemende zorgvraag en personeelskrapte. Een andere indeling van de zorg kan voor de ambulancezorg weer nieuwe logistieke uitdagingen betekenen. Ook daar moeten oplossingen worden bedacht. ‘Los van de continue zoektocht naar nieuw personeel, is het ook het nadenken over andere manieren van opleiden’, zegt Kuipers. ‘Veel van het ambulancepersoneel, het verpleegkundige personeel, heeft een lange ervaring en een opleiding gehad tot SEH-verpleegkundige, tot IC-verpleegkundige en dán tot ambulanceverpleegkundige. Drie opleidingen achter elkaar, in één carrière, allemaal om actief te zijn in de acute zorg. Een van de zaken waar we op inzetten, is om te kijken: kunnen we niet een modulaire opleiding acute zorg hebben? Waarmee je in één opleiding op die verschillende plekken terecht kunt komen? Dat zou ook de doorstroom vereenvoudigen.’

  • De genoemde video voor meer oplossingen voor de ambulancezorg is te bekijken via Skipr.nl
  • In november 2023 volgt er weer een nieuw congres over de ontwikkelingen in de acute zorg.

BRON: SKIPR