Overzicht

Campagne voor Medisch Hulpverlener

  • 12 mei 2023

Samen met de Nederlandse Vereniging voor Bachelor Medisch Hulpverleners (NVBMH) en drie hogescholen (Rotterdam, Utrecht, Arnhem & Nijmegen) is HAN Gezondheid en Vitaliteit een campagne gestart om de bekendheid van de Medisch Hulpverlener te vergroten.

De bacheloropleiding Medisch Hulpverlener bestaat sinds 2010, maar de introductie ervan in het werkveld gaat niet vanzelf. De opleiders hebben de afgelopen jaren veel geleerd en willen zorgen voor afstemming met de werkvelden in de acute zorg. Daarnaast krijgen de hogescholen veel meer aanmeldingen van aspirant-studenten dan er plaatsingsmogelijkheden zijn. Ook omdat er geen stageplaatsen zijn. Reden om een campagne te starten en te laten zien dat dat Medisch Hulpverleners klaarstaan om de acutezorgorganisatie te ondersteunen. ‘Flexibel, dynamisch en leergierig’, zo omschrijven collega’s deze nieuwe generatie zorgprofessionals. Door hun specifieke opleiding zijn ze een waardevolle aanvulling naast de verpleegkundigen en andere zorgprofessionals.

Bekijk de campagne op kiesbmh.nl

BRON: HAN GEZONDHEID EN VITALITEIT OP LINKEDIN