Best practices

Samen opleiden, leren en verbeteren in de Amsterdamse verpleeghuiszorg

Samen opleiden, leren en verbeteren in de Amsterdamse verpleeghuiszorg

‘Kwaliteit is dynamisch, kwaliteit is een werkwoord’, zegt Jan Kremer, voorzitter van de Kwaliteitsraad. In 2017 is een nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg van kracht geworden dat stelt dat ‘continu werken aan een betere kwaliteit van zorg de norm moet zijn’. Tegelijkertijd is in de afgelopen jaren de complexiteit van de zorgverlening aan ouderen in verpleeghuizen toegenomen (Actiz, 2018). Hoe zorg je als zorgorganisatie dat je zorgprofessional voldoende bekwaam is om met die complexiteit om te gaan en tegelijkertijd continu werkt aan de verbetering van de kwaliteit van zorg?

Literatuur

  • Actiz (2018). Zorg op maat en werving en scholing personeel centraal bij verpleeghuizen . Online via https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/10/zorg-op-maat-en-werving-en-scholingpersoneel-centraal-bij-verpleeghuizen.
  • Bakker, A., & Gobbens, R. (2019). Anders werken. De hybride docent: een grensganger. Onderwijs en Gezondheidszorg , 7, 22-25.
  • Huisman, J., Bruijn, E. de, Baartman, L., Zitter, I., & Aalsma, E. (2010). Leren in hybride leeromgevingen in het beroepsonderwijs: praktijkverkenning, theoretische verdieping. ’s-Hertogenbosch & Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  • Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (2017). Zorginstituut Nederland. (2017). Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
  • Welmers, J. (2016). De verankering van praktijkgericht onderzoek in professionele werkplaatsen. Eindhoven: Fontys Hogescholen.