Overzicht

Veertien interventies om zeggenschap te versterken

  • 12 mei 2023

Het versterken van professionele zeggenschap voor verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten is ingewikkeld, maar er is een pakket aan interventies waarmee je een positieve beweging in gang kunt zetten, aldus de visie op het versterken van zeggenschap van het Landelijk Actieplan Zeggenschap. Een document met theorie én praktische tools om mee aan de slag te gaan.

Verpleegkundig specialist Margriet van Scherpenzeel werkte samen met een team van het Landelijk Actieplan Zeggenschap aan de visie Zeggenschap in de zorg: ‘De visie geeft antwoord op de vraag wat zeggenschap is, waarom het nodig is om dit goed te organiseren en waarom het ingewikkeld blijkt om het te versterken. Gelukkig zijn er ook concrete handvatten om samen met je collega’s en bestuurders een actieplan op te zetten.’ Hoewel binnen de gezondheidszorg erkend wordt dat zorgprofessionals meer zeggenschap moeten krijgen over het beleid en de uitoefening van hun beroep, blijft dit in de praktijk achter.

Prioriteit geven aan zeggenschap blijft lastig, onder meer door de hoge werkdruk en het missen van benodigde vaardigheden. Het probleem houdt zichzelf hierdoor in stand. Margriet: ‘De uitdagingen in de zorg zijn de vergrijzing, de groeiende zorgvraag, meer complexe zorg, meer zorg thuis; dat is core business van verpleegkundigen en verzorgenden. Dan is het extra belangrijk dat er in organisaties beleid wordt gemaakt.’
Om zeggenschap te vergroten, zijn er verbeterstappen die de dynamiek rond zeggenschap positief beïnvloeden. Onderdeel van de visie is een roadmap, een stappenplan met veertien interventies waaruit je samen met je collega’s, leidinggevende en bestuurders keuzes kunt maken voor jouw organisatie. Margriet: ‘Als ik een tip kan meegeven over waar te beginnen, dan is het: denk niet dat iets niet kan of mag. Wij moeten als zorgverleners zelf initiatief en lef tonen. Sta voor je vak, oefen je zeggenschaps-skills en ga het gesprek aan in je organisatie. Stap met een goed idee op die bestuurder af. Het is ontzettend belangrijk om te beginnen en de positieve beweging in gang te zetten.

BRON: V&VN