Prijs

HENK RITZEN-PRIJS 2021
Het beste OenG-artikel 2021

Het beste OenG-artikel 2021

Het artikel Samen opleiden, leren en verbeteren in de Amsterdamse verpleeghuiszorg van de auteurs Petra Boersma, Suzanne van der Geest en Robbert Gobbens heeft de Henk Ritzen-prijs 2021 gewonnen. De auteurs zijn verbonden aan het Ben Sajet Centrum; centrum voor kennisontwikkeling en innovatie in de zorg. Zij maken ook deel uit van Hogeschool Inholland en Kennisland. De juryleden dr. Marieke Fix, dr. Remco Ebben en dr. Bert van Veldhuizen kozen onder voorzitterschap van de oud-hoofdredacteur van OenG dr. Henk Ritzen uit vijf genomineerde artikelen het beste OenG-artikel van 2021. Hierbij het juryverslag van de Henk Ritzen–prijs 2021.

‘De auteurs beschrijven een zeer actueel en een relevant vraagstuk voor de toekomst’