Best practices

Implementatie gestart
Goede palliatieve zorg begint bij onderwijsoptimalisatie

Goede palliatieve zorg begint bij onderwijsoptimalisatie

In een wereld waarin we ouder worden en ernstige ziektes chronisch worden, is behoud van kwaliteit van leven belangrijk. Het onderkennen van het moment van behoefte aan palliatieve zorg en de uitvoering hiervan kan en moet je als zorgprofessional leren. In het huidige onderwijs aan zorgprofessionals ligt de focus veelal op behandeling van ziekte en komt palliatieve zorg nog onvoldoende aan bod. Het O2PZ-programma initieert een optimalisatieslag voor onderwijs over palliatieve zorg. In dit artikel gaan we in op hoe we een traject opgestart zijn voor verbetering van onderwijs in palliatieve zorg in initieel mbo-, hbo- en wo-onderwijs.

Literatuur

  • Consortium Palliatieve zorg Limburg en Zuidoost Brabant (2018). Rapport basiscompetenties Palliatieve zorg voor verzorgenden en verpleegkundigen. Online via https://netwerkpalliatievezorg.nl/zuidoostbrabant/Het-Netwerk/ Consortium-Limburg-ZuidoostBrabant.
  • Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL)/Palliactief (2017). Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. Online via https://www.iknl.nl/palliatieve-zorg.
  • Landelijk overleg opleidingen verpleegkunde (2015). Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020 . Online via http://www.loov2020.nl.
  • LOOV (2016). Opleidingsprofiel Bachelor of Nursing 2020. Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum.
  • VUmc (2016). Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 1.0 . Amsterdam: VUmc.
  • VUmc (2017). Kennissynthese Onderwijs Palliatieve Zorg, uitwerking van de aanbevelingen. Amsterdam: Vumc.
  • VUmc (2020). Onderwijsraamwerk Palliatieve Zorg 2.0. Amsterdam: VUmc.