Onderzoek

Ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten

Ervaringsleren voor zorgprofessionals en studenten

De veranderende ouderenzorg vraagt om levenslang leren. De waarde van informele leerprocessen wordt onderkend, maar nog weinig is bekend over hoe, wat en in welke mate daarmee geleerd wordt. Dit onderzoek beschrijft de bevindingen van een non-formeel, ervaringsgericht leerevent waaraan zorgmedewerkers en studenten deelnamen. De gekozen vorm van ervaringsleren blijkt een aansprekende, betekenisvolle vorm van leren voor zowel zorgprofessionals als studenten. Het leidt voor velen tot nieuwe inzichten over de ouderenzorg, zet aan tot persoonsgericht handelen, stimuleert gevoelens van autonomie, competentie en verbondenheid, bevordert waardering voor elkaars inzet en motiveert om zich te blijven inzetten voor de ouderenzorg.

Literatuur

  • Baronner, W., & Wallner, C. (2016). De learning community als krachtige praktijkleeromgeving. Onderwijs en Gezondheidszorg, 3, 28-31.
  • Van den Broeck, A., Vansteenkiste, M., De Witte, H., Soenens, B., & Lens, W. (2010). Capturing autonomy, competence, and relatedness at work: Construction and initial validation of the Work-related Basic Need Satisfaction scale, Journal of Occupational and Organizational Psychology, 83, 981-1002
  • Grotendorst A. (2006). Onderwijs en gezondheidszorg, 30, 237-239.
  • Kruse, F., Jeurissen, P., Abma, T., Bendien, E., Wallenburg, I, Bovenkamp, H. van den (2021). Houdbare ouderenzorg. Ervaringen en lessen uit andere landen. Working Paper, no 42. Den Haag: WRR.
  • Ryan, R. M., Deci, E. L. (2000). Self-determination theory and the facilitation of intrinsic motivation, social development, and well-being. American Psychologist, 55(1), 68–78.
  • Ruijters, M.C.P. (red.) (2015). Je binnenste buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Deventer: Vakmedianet.
  • Ruijters, M. (2016). Het is de toon die de muziek maakt. Componeren van ontwikkelstrategieën. M&O, Themanummer organisatie coaching, 6, 79-93.
  • Scheppingen, A.R. van, Visser, J., Bode, P. den, Camp, B. van de (2019). Ervaringsleren in verpleeghuisorganisaties. Resultaten van een 24-uurs event en organisatie-specifiek vervolg. Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen, 97, 131-138.
  • Smits, M., & Bierlaagh, D. (2019). De waarde van reflectie. Een inspiratiedocument over reflecteren en leren. Den Haag: VGN.
  • Wallner, C., & Heemskerk, W. (2017). Methode voor het starten van een learning community: de LC ster. Onderwijsinnovatie, juni 2017, 34-36.