Leerpraktijk

Inzet carrousel als training voor voorbehouden handelingen

Inzet carrousel als training voor voorbehouden handelingen

Met de inzet van een voorbehouden handelingen (VBH)-carrousel kan een zorgprofessional bevoegd en bekwaam worden en blijven voor het uitvoeren van voorbehouden handelingen. De carrousel bestaat uit drie stappen: kennis verwerven, bekwamen in de handeling en toetsing om de bevoegdheid te verkrijgen. Waar eerder het bekwamen en bijhouden van de handelingen relatief veel tijd kostte, omdat alles separaat van elkaar plaatsvond, biedt de VBH-carrousel door de bundeling van theorie, oefenen en toetsen van meerdere voorbehouden handelingen een efficiënte manier van leren. Voor de zorgprofessional tijdwinst en snelle inzetbaarheid op de werkvloer.

Referenties

  1. Berg, F. van den. (2019). Werken aan je bekwaamheid in een mobiel skills lab. Onderwijs en Gezondheidszorg, 43(1), 8-9.
  2. Dute, J. C. J., Verkaik, R., Friele, R.D. &Gevers, J.K.M (2009). Voorbehouden handelingen tegen het licht: de regeling van artikel 35-39 Wet BIG heroverwogen. Amsterdam, Universiteit van Amsterdam.
  3. LUMC (2020). Bekwaamheidsverklaring verpleegkundigen.
  4. Rijksoverheid (2020). Voorbehouden handelingen door zorgpersoneel. Online via rijksoverheid.nl/onderwerpen/ voorbehouden- handelingen/regelsrondom-voorbehouden-handelingen.