Best practices

Wetenschappelijke integriteit in het hbo-onderzoeksonderwijs

Wetenschappelijke integriteit in het hbo-onderzoeksonderwijs

In 2018 is de nieuwe versie van de Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit gelanceerd (NWO, 2018), zie kader 1. Ook de Vereniging Hogescholen onderschrijft deze code. Maar wat betekent dit voor het onderzoek dat studenten verrichten? Waar liggen verantwoordelijkheden voor het naleven van de gedragscode? En hoe kan dit geïmplementeerd worden binnen het onderwijs? Een groot aantal opleidingen binnen het domein Gezondheidszorg & Welzijn van Zuyd Hogeschool ging de uitdaging samen aan. Onze ervaringen laten zien dat praktijkgericht onderzoek in het hbo, ook dat van studenten, moet en kan voldoen aan de gedragscode wetenschappelijke integriteit.

Bronnen

  • Brand-Gruwel, S. (2021). De Zuyd-visie op de betekenis van praktijkgericht onderzoek. Heerlen: Zuyd Hogeschool.
  • NWO (2018): Nederlandse gedragscode wetenschappelijke integriteit. DOI: https://doi.org/10.17026/dans-2cj-nvwu.
  • Pénzes, I. & Willemsen, M. (2019). Visie eindniveau onderzoekend vermogen bacheloropleidingen vaktherapie. Heerlen: KenVaK, MOOV-on.
  • Van Rossum, E. (red.) (2020). Kwaliteitshandboek praktijkgericht onderzoek Gezondheidszorgacademies. Heerlen: Zuyd Hogeschool, werkgroep kwaliteitsbeleid onderzoek. Online via https://bibliotheek.zuyd.nl/files/26779/2020-03+-+kwaliteitshandboek+academies+gezondheidszorg.pdf
  • Vereniging Hogescholen (2015). Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016– 2022 Kwaliteitszorgstelsel Praktijkgericht Onderzoek Hogescholen. Den Haag: Vereniging Hogescholen.