Overzicht

Zweedse studiereis van Leyden Academy

  • 7 september 2022

De Executive Leergang ‘Goed leven, goede zorg voor ouderen’ van Leyden Academy on Vitality and Ageing bracht een bezoek aan Stockholm. Wat kunnen we in Nederland leren van de Zweedse ouderenzorg?

Bezocht werden onder meer een dementiehuis (Sylviahemmet), een dagverblijf (fritidscenter) voor ouderen, een verpleeghuis, appartementencomplex (Kollektivhuset) en het beroemde Karolinska Instituut. Vanuit welke visie wordt er in Zweden zorg aan ouderen gegeven? Hoe is de zorg er georganiseerd? Wat zijn de verschillen met Nederland en welke lessen kunnen we hieruit leren? Op de website van Leyden Academy deelt directeur Tineke Abma een aantal observaties.

Veel aandacht voor opleiding
Zo viel het haar onder meer op dat er alom vertrouwen is in de toekomst van de ouderenzorg en dat de nadruk van het hele systeem is gericht op het welbevinden van ouderen. Dat begint al bij het vaststellen van de behoeften van ouderen door hoogopgeleide sociaal werkers. Er is voldoende gekwalificeerd zorgpersoneel, dankzij aantrekkelijke loopbanen en close leadership. Verder vindt Abma het opvallend hoeveel aandacht er is voor het opleiden en scholen van medewerkers en voor praktijkgericht actieonderzoek, bijvoorbeeld via Reality labs in het verpleeghuis Stureby, met het Karolinska Instituut.

Meer informatie over:

de studiereis
de Executive Leergang