Overzicht

Opleidrendement omhoog, uitval omlaag?

  • 6 september 2022

Hoe krijg je het opleidrendement omhoog en de uitval omlaag? In Noord- en Midden- Limburg zijn zeven zorgorganisaties op zoek gegaan naar antwoorden op deze prangende vragen.

De zeven zorgorganisaties van het samenwerkingsverband ZorgConnect Noord- en Midden-Limburg sloegen zo’n 2,5 jaar geleden de handen ineen. Ze willen er samen voor zorgen dat collega’s in opleiding de best passende begeleiding en opleiding krijgen.

Pilots
Ze startten regionale, kleinschalige pilots, waaronder bijvoorbeeld een blended leertraject voor werkbegeleiders. Hierbij werden interne collega’s opgeleid tot trainer. Van alle initiatieven is de pilotfase afgerond. Inmiddels is de opdracht uitgezet om een impactonderzoek uit te voeren om te kijken of de initiatieven daadwerkelijk leiden tot een hoger opleidrendement. Het onderzoek moet bijvoorbeeld duidelijk maken of werkbegeleiders die deelnamen aan de blended leerlijn effectiever handelen bij de begeleiding van een collega in opleiding.

Opschalen en uitbreiden
In de tweede fase zullen succesvolle pilots worden opgeschaald binnen de staande organisaties en nieuwe regionale initiatieven worden (door)ontwikkeld.

Meer informatie over:

de pilots en het impactonderzoek