Overzicht

Coulanceregeling BIG-herregistratie stopt

  • 7 september 2022

Op 1 januari vervalt de coulanceregeling voor de herregistratie in het BIG-register. Voor die tijd worden er honderden aanmeldingen voor het examen verwacht.

De coulanceregeling werd in maart 2020 in het leven geroepen vanwege de coronacrisis. Verpleegkundigen van wie de BIG-registratie verliep, hoefden zich niet meteen te herregistreren. Dit uitstel eindigt op 31 december 2022. Alle verpleegkundigen die zich de afgelopen ruim twee jaar niet opnieuw hebben geregistreerd, zullen dat dit najaar alsnog moeten doen. Het gaat om enkele tienduizenden verpleegkundigen.

Werkervaring
De meeste van hen kunnen zich herregistreren op grond van de werkervaringseis. Dit betekent dat iemand in de afgelopen vijf jaar 2.080 uur als verpleegkundige moet hebben gewerkt, ongeveer 8 uur per week.

Examen
Verpleegkundigen die niet aan deze werkervaringseis voldoen, kunnen zich door middel van een examen herregistreren. Het gaat naar schatting om 600 tot 1600 verpleegkundigen die zich op die manier - dit jaar nog - kunnen herregistreren. Om te zorgen dat er geen capaciteitsproblemen ontstaan, worden verpleegkundigen geadviseerd om zich snel in te schrijven, zo staat te lezen op de website van V&VN.

Meer informatie over:

het stoppen van de regeling voor herregistratie