Overzicht

Schakel tussen zorg en ICT

  • 21 december 2022

Meer VVT-organisaties zouden mensen in dienst moeten nemen die zijn opgeleid tot klinisch informaticus. Dat stelt Ward Cottaar van de TU Eindhoven (TU/e).

Cottaar, wetenschappelijk directeur aan de TU/e, vertelt dat de vraag naar de opleiding twaalf jaar geleden kwam. ‘Momenteel zijn deelnemers veelal ziekenhuizen en minder VVT-organisaties, maar dat willen we doorbreken. We zien meer projecten ontstaan rondom netwerkzorg. Hierbij spelen ook huisartsen en VVT-organisaties een grote rol. Het is daarom belangrijk dat diverse organisaties van elkaar leren en uitdagingen van elkaar zien.’

Tactisch en strategisch
Een klinisch informaticus is een schakel tussen de zorg en de ICT, vertelt Sharon van Horne, die vorig jaar afstudeerde aan de opleiding Klinische Informatica, in een interview met Actiz. Ze werkt bij zorgorganisatie De Zorgboog en geeft op tactisch en strategisch voorbereidend niveau advies aan het management. ‘Ik volg landelijke ontwikkelingen op het gebied van ICT op de voet, bijvoorbeeld rondom de invoering van de Wet Elektronische Gegevensuitwisseling (Wegiz). Vervolgens bepaal ik: wat is ervoor nodig om die ontwikkelingen binnen onze organisatie goed uit te voeren?’

Meer informatie over:

de opleiding en wat je ermee kunt