Overzicht

Professionele zeggenschap in Florida

  • 21 december 2022

Annemarie de Vos en Joost Morssinkhof van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) maakten een studiereis naar het Orlando Medical Regional Center in Florida om meer te leren over professionele zeggenschap voor verpleegkundigen.

Meerdere onderzoeken tonen aan dat professionele zeggenschap van verpleegkundigen bijdraagt aan de kwaliteit van patiëntenzorg, arbeidstevredenheid en behoud van verpleegkundigen. Om inzicht te verkrijgen in de structuur en processen die professionele zeggenschap van verpleegkundigen ondersteunen, maakten Annemarie de Vos (lector Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen in het ETZ) en Joost Morssinkhof (organisatorisch hoofd eenheden longgeneeskunde, geriatrie en PAT in het ETZ) een studiereis naar de VS. De Vos maakte de studiereis als onderdeel van het door ZonMw gefinancierde programma 'Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0'.

Aanbevelingen
Op basis van de verworven kennis en inzichten formuleerden zij een aantal aanbevelingen voor het ETZ. Zo adviseren zij onder meer om de bestaande kernteams naar Verpleegkundige Raden om te vormen, waarin de betrokken verpleegkundigen nadrukkelijk aan het roer staan en daadwerkelijk verantwoordelijk zijn voor de prestaties binnen het eigen domein.

Meer informatie over:

de reis en de (overige) aanbevelingen