Overzicht

Goed leven met dementie

  • 21 december 2022

Hoe kunnen de resultaten van dementieonderzoek in zorg(onderwijs), maatschappij en bedrijfsleven worden toegepast?

Samenwerkingsverband SPREAD+ doet de komende jaren onderzoek naar praktische ondersteuning bij dementie. Simone de Bruin, lector van het lectoraat Goed Leven met Dementie vertaalt binnen dit project wetenschappelijke resultaten. De Bruin: ‘(We willen) ervoor zorgen dat nieuwe kennis direct een plek krijgt én benut wordt in onderwijs en praktijk. Nu is het vaak zo dat er wel kennis is, maar dat de vertaalslag theorie-praktijk nog niet altijd lukt. Maar ook andersom: te ontwikkelen kennis sluit niet altijd aan op vragen vanuit onderwijs en praktijk.’

Oplossingen op maat
Marjolein de Vugt, projectleider SPREAD+ en directeur Alzheimer Centrum Limburg benadrukt daarom het belang van het project: ‘Mensen met dementie hebben na de diagnose vaak nog heel wat jaren te leven. Er valt dus veel winst te behalen in levenskwaliteit door oplossingen te bedenken die op maat zijn en toepasbaar in de praktijk. Daarom staan mensen met dementie en hun behoeften in ons onderzoek centraal, net als zorgprofessionals die we intensief betrekken en opleiden.'

Meer informatie over:

het project