Overzicht

Onderzoek naar prestatiedruk en stress

  • 8 december 2022

Het onderzoek 'Harder Better Faster Stronger?' probeert inzicht te krijgen in de oorzaken van stress en prestatiedruk van studenten in het hoger onderwijs.

Al langere tijd zijn er zorgen over stress en prestatiedruk bij studenten in het hoger onderwijs. Bijna alle studenten ervaren stress (97 procent) en ruim de helft heeft ook last van prestatiedruk (54 procent). Dit hangt samen met psychische klachten, emotionele uitputtingsklachten en het gebruik van ADHD-medicatie zonder doktersrecept.

Oorzaken en aanknopingspunten
Het onderzoek probeert niet alleen inzicht te krijgen in de oorzaken, maar zoekt ook naar aanknopingspunten voor hogescholen, universiteiten, studenten en de overheid om stress en prestatiedruk te voorkomen of te verminderen.

Juni 2023 klaar
Het onderzoek is 1 november gestart en wordt uitgevoerd door het Trimbos-instituut, Expertisecentrum inclusief onderwijs en het RIVM, in opdracht van het ministerie van OCW. Eind juni 2023 worden de uitkomsten van het onderzoek gepubliceerd.

Meer informatie over:

het onderzoek