Overzicht

Principal nurse educators

  • 24 november 2022

Vier verpleegkundigen zijn benoemd tot principal nurse educator. Wat houdt dat in?

‘Principal nurse educator is afgeleid van principal educator, een rol voor artsen die ooit in het leven is geroepen om diegenen die zich inzetten voor onderwijs op een voetstuk te zetten. Daar was - traditioneel gezien - minder erkenning voor dan voor artsen die zich bezighielden met onderzoek’, legt principal nurse educator Paul Doedens uit.

Meer tijd voor onderwijs
Doedens vervolgt: ‘Deze benoeming van het Amsterdam AMC, in samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam (HvA), houdt hetzelfde in. De organisaties laten hiermee zien dat het voor het verpleegkundig beroep essentieel is dat verpleegkundigen de gelegenheid krijgen om het onderwijs naar een hoger niveau te tillen. En praktisch betekent het dat ik ruimte krijg om meer tijd te besteden aan onderwijs.’

Onderzoek
De vier principal nurse educators hebben allemaal een verpleegkundige achtergrond, ervaring met onderzoek én een duidelijke link met onderwijs. Zo werkt Doedens behalve als verpleegkundige (afdeling Psychiatrie) en onderzoeker bij het Amsterdam UMC, ook een dag per week als docent-onderzoeker bij de opleiding Verpleegkunde van de HvA.

Meer informatie over:

de principal nurse educators