Overzicht

Free Learning over Jodendom

  • 24 november 2022

Het Joods Zorgnetwerk heeft een Free Learning laten maken met basiskennis over het Jodendom.

Om goede zorg te kunnen verlenen moet je je kunnen verplaatsen in de cliënt. De religieuze achtergrond kan daarbij van belang zijn. In de Free Learning leer je onder andere de antwoorden op vragen als: Hoe gaan Joodse mensen om met de rustdag, de sjabbat? Wat kun je dan wel en niet doen? En hoe zit het met eten (de spijswetten)?

Certificaat
Deze module is voor iedereen die werkt met Joodse cliënten. De Free Learning, die ongeveer een half uur duurt, kan anoniem worden gemaakt op desktop, laptop, tablet of smartphone. Nadat minimaal 80 procent van de vragen goed is beantwoord, ontvangt de deelnemer een certificaat.

Meer informatie over:

De Free Learning over het Jodendom