Overzicht

Forse daling instroom zorgopleidingen hbo

  • 24 november 2022

Bij de opleidingen in de sector gezondheidszorg (hbo) is het aantal studenten in dit studiejaar afgenomen met 12,5 procent.

De algehele instroom is in studiejaar 22-23 ten opzichte van vorig jaar met 5,5 procent afgenomen. De verminderde instroom doet zich voor in alle sectoren. Dat blijkt uit de voorlopige instroomcijfers van de Vereniging Hogescholen. Uitgesplitst naar vooropleiding is de afname van de instroom min of meer gelijkelijk verdeeld over havo en mbo. 

Krimp vooral bij bachelorstudies
De afnemende instroom in het hbo speelt overigens niet uitsluitend ten opzichte van vorig studiejaar. Toen kwam de instroom – na een grote toename in 2020 – terug op het niveau van vóór de coronapandemie. Nu krimpen de bachelorstudies ten opzichte van 2019 met 8,8 procent.

Master- en Ad-opleidingen: wel een toename
Er is wel een stijging te zien van de instroom in de masterstudies van 7,1 procent. En ten opzichte van 2019 is ook een sterke stijging te zien van de Associate degree-opleidingen. De toename is 31,7 procent, verdeeld over alle sectoren.

Meer informatie over:

de afname van de instroom