Overzicht

Belgische en Nederlandse hogeschool intensiveren samenwerking

  • 24 november 2022

De Belgische hogeschool University Colleges Leuven-Limburg (UCLL) en Zuyd Hogeschool hebben in Heerlen een overeenkomst ondertekend voor uitbreiding van hun samenwerking, onder meer rondom techniek in de zorg.

De twee hogescholen hebben onder andere afgesproken hun onderwijs en onderzoek op het gebied van belangrijke maatschappelijke transitieopgaven die in de gehele Euregio Maas-Rijn spelen, daar waar mogelijk, te bundelen. De samenwerking richt zich in eerste instantie op de thema’s techniek in de zorg, duurzaamheid/circulariteit en artificiële intelligentie. Dit vanwege het belang van deze thema’s voor de regio en de toegevoegde waarde van samenwerking rond deze onderwerpen.

Onderwijsaanbod afstemmen
Zuyd en UCLL hebben onder meer afgesproken om kennis en expertise te delen en nieuw onderwijsaanbod met elkaar af te stemmen en te ontwikkelen. De samenwerking zal vorm krijgen door gezamenlijk onderwijs- en onderzoeksprojecten te starten, te participeren in Europese (subsidie)projecten en verbindingen te leggen tussen bestaande nationale, Euregionale en Europese samenwerkingsverbanden of netwerken. De samenwerking is er onder meer op gericht om de grensoverschrijdende mobiliteit en de Euregionale mindset van studenten en personeel te bevorderen.

Meer informatie over:

de intensievere samenwerking