Overzicht

Nieuwe hoogleraar mentale gezondheid

  • 20 oktober 2022

Laura Shields-Zeeman, programmahoofd Mentale Gezondheid en Preventie bij het Trimbos-instituut, is benoemd tot bijzonder hoogleraar Population Mental Health aan de Universiteit Utrecht.

De leerstoel wordt gefinancierd door het Trimbos-instituut, waar zij eind 2014 startte. In haar rol als hoogleraar wil ze in de eerste plaats onderzoeken hoe de mentale gezondheid en het welzijn in Nederland, maar ook buiten Nederland, kan worden verbeterd. ‘We weten veel over interventies op het gebied van mentale gezondheid op individueel niveau. Maar we weten ook dat geestelijke gezondheid wordt bepaald door veel factoren die buiten de controle van een individu liggen. Goed onderwijs, een stabiel inkomen, een veilige en gezonde leefomgeving: het draagt allemaal bij aan een goede fysieke en mentale gezondheid. Er is onderzoek nodig naar de mate waarin de verschillende factoren, en de interactie tussen deze factoren, bijdragen aan de mentale gezondheid van mensen. Daarna kunnen we gericht interveniëren en mentale problemen voorkomen en verminderen.’

Meer informatie over:

Laura Shields-Zeeman en haar leerstoel