Overzicht

Samenwerkingsconvenant Avans en Prisma

  • 6 oktober 2022

Avans Hogeschool en zorgorganisatie Prisma ondertekenden een convenant om hun samenwerking voor drie jaar te verlengen.

Centraal in het convenant staat de gedeelde opdracht waar Avans en Prisma nu voor staan: de veranderende samenleving die dwingt tot een omslag in de zorg en het onderwijs. Maatschappelijke problemen die door beide partners worden ervaren zijn de tekorten op de arbeidsmarkt en stijgende prijzen van arbeid en materiaal. Prisma en Avans zien kansen voor het tegengaan van deze problemen door co-creatie en samenwerkingen.

Technologische oplossingen
De Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid van Avans en Prisma, waar mensen met een beperking zorg krijgen, werken sinds lange tijd samen. Hierbij worden kennis en kunde uitgewisseld via stagewerkplekken, werkveldopdrachten en praktijkonderzoek. Zo maken eerstejaarsstudenten Mens & Techniek op Prisma’s Landpark Assissië kennis met hun toekomst als zorgtechnoloog. Hier bedenken zij technologische oplossingen bijvoorbeeld om nieuwe vormen van zorg en samenleven op het Landpark mogelijk te maken. 

Meer informatie over:

het samenwerkingsconvenant