Overzicht

Jeroen Hasselaar benoemd tot bijzonder hoogleraar

  • 6 oktober 2022

Jeroen Hasselaar is benoemd tot bijzonder hoogleraar Social Empowerment in de Palliatieve Zorg aan het Radboudumc / de Radboud Universiteit.

Hasselaar doet onderzoek naar de sociale aspecten van zorg voor ongeneeslijk zieke mensen. Hij wil formele en informele zorgnetwerken beter integreren en zo het welbevinden van mensen in de palliatieve fase en hun naasten verbeteren. 

Meer aandacht voor sociale aspecten
‘Veel mensen denken bij palliatieve zorg vooral aan lichamelijke zorg, bijvoorbeeld medicatie. Ik wil graag meer aandacht voor de sociale aspecten van zorg en welzijn’, vertelt Jeroen Hasselaar. ‘Ongeneeslijk zieke mensen en hun naasten hebben behoefte aan veel bredere ondersteuning dan alleen het fysieke. Ze lopen tegen vragen aan over wat voor hen nog belangrijk is, zoals zaken afronden, contact herstellen, afscheid nemen en de gevolgen voor hun naasten. Ik wil met onderzoek bijdragen aan hun kwaliteit van leven in de laatste levensfase.'

Meer informatie over:

de benoeming (en het onderzoek) van Hasselaar