Overzicht

Contact maken met mensen met dementie

  • 6 oktober 2022

Hoe maak je, vanuit de visie van Positieve Gezondheid, contact met mensen met dementie in het verpleeghuis? Vilans inventariseerde dit, samen met zorgmedewerkers. Dat resulteerde in een boekje met tips en voorbeelden.

Positieve Gezondheid start met het besef dat mensen niet hun ziekte zijn en dat de aandacht dus niet zo zeer naar de aandoening zou moeten gaan. Positieve Gezondheid betekent kijken naar de veerkracht van mensen, naar wat hun leven betekenis geeft en waar ze hun energie op willen richten.

Momenten om contact te leggen
Het boekje ‘Een dag uit het leven van …’ beschrijft momenten waarop zorgmedewerkers contact kunnen maken met personen met dementie en hen beter kunnen leren kennen. Bijvoorbeeld tijdens het ochtend- en avondritueel, bezoek van naasten, tijdens een activiteit of in een individueel gesprek. Een teamoverleg kan een mooi moment zijn voor het delen van observaties en ervaringen. Die verhalen kunnen ook helpen de persoon met dementie beter te leren kennen.

Meer informatie over:

het boekje met contact-tips