Overzicht

Onderzoek naar betere spoedzorg kwetsbare patiënten

  • 25 januari 2022

Spoedzorg is primair ingericht op levensreddend handelen, maar kan ook onbedoelde schade veroorzaken bij kwetsbare patiënten, zoals ouderen en psychisch ontregelde mensen. Wietske Blom-Ham onderzoekt wat de aard en de impact van die onbedoelde schade is.

Met een vierjarige subsidie van ZonMw zet de hogeschooldocent, senior onderzoeker Acute Zorg van de HU én voormalig SEH-verpleegkundige een onderzoekslijn op om samen met patiënten, verpleegkundigen en artsen het probleem in kaart te brengen. Dat doet ze met het lectoraat Proactieve Zorg voor Thuiswonende Ouderen. In het consortium zitten alle ziekenhuizen in de Utrechtse regio, de regionale ambulancedienst, het netwerk ouderenzorg en organisaties die deskundig zijn op het gebied van de geestelijke gezondheid. ‘Daarnaast zijn het ROC Utrecht, de academies van de ziekenhuizen en natuurlijk de verpleegkundige opleidingen van de HU vertegenwoordigd’, zegt Blom-Ham. ‘Er is daarmee een brede kennisinfrastructuur om kennis te delen met studenten, wetenschappers en professionals.’ Het onderzoek zal niet één oplossing opleveren, eerder een hoop kennis en handvatten voor vervolgonderzoek, denkt Blom-Ham.

Vliegende start
De onderzoekslijn kreeg meteen een vliegende start, want regieorgaan SIA kende een tweejarige RAAK-subsidie toe voor onderzoek naar spoedzorg voor psychisch ontregelde patiënten. ‘Dankzij die subsidie bereiken we de doelen van de onderzoekslijn eerder’, zegt Blom-Ham. ‘Over twee jaar hebben we hopelijk een eerste versie van een toolbox voor psychisch ontregelde patiënten binnen de spoedzorg ontwikkeld.’

Meer informatie over:

het onderzoek