Overzicht

Interprofessioneel wijkleercentrum in Meerssen

  • 25 januari 2022

In gemeenschapshuis De Stip in Meerssen is eind december 2021 een interprofessioneel wijkleercentrum geopend. Studenten van Zuyd Hogeschool en VISTA college gaan hier de vitaliteit verbeteren in de Meerssense wijken en buurten.

De studenten doen dit samen met de gemeente, burgers en zorg- en welzijnspartijen. Het wijkleercentrum is een initiatief van Zuyd Hogeschool, VISTA college, de gemeente Meerssen, de innovatiewerkplaats van MIK en PIW groep, en de Adviesraad Sociaal Domein van de gemeente Meerssen. De gemeente ondersteunt het initiatief met een eerste startsubsidie.

Voorbeelden
Onderzoeker Jerôme van Dongen van de Academie Verpleegkunde en het lectoraat Wijkgerichte Zorg van Zuyd schetst aan de hand van enkele voorbeelden wat de studenten vanuit gemeenschapshuis De Stip gaan doen. ‘Ze bieden informele ondersteuning aan burgers. Een student wordt bijvoorbeeld gedurende een bepaalde periode gekoppeld aan een kwetsbare oudere met een hulp- of ondersteuningsvraag. Een andere mogelijkheid is dat studenten van Zuyd of VISTA met en voor burgers tal van activiteiten organiseren.’

Activiteiten
Er staan verschillende activiteiten op de rol. Zo gaan studenten Verpleegkunde en Ergotherapie van Zuyd waarschijnlijk onderzoeken hoe de zorg binnen een instelling en de zorg daarbuiten beter kunnen samenwerken.

Meer informatie over:

Het interprofessionele wijkleercentrum