Overzicht

Toekenning RIF-subsidies

  • 15 juli 2022

Onlangs werd bekend dat aan twee zorg/onderwijsprojecten een RIF-subsidie is toegekend.

Zo is het projectvoorstel MBO Expertise Centrum Zorg & Technologie van Stichting Regionaal OnderwijsCentrum 's-Hertogenbosch gehonoreerd. In dit Expertisecentrum zijn technologie, onderwijs, bedrijfsleven en zorgpraktijk nauw met elkaar verweven. Met leerarrangementen wordt bij docenten, zorgpersoneel en studenten de handelingsverlegenheid met betrekking tot technologie weggenomen. Daarnaast wordt binnen elke betrokken organisatie ten minste een fieldlab opgezet op een specifiek thema.

Aanpak tekorten
In de regio Noordwest is het project ‘Tekort in de zorg is onze zorg’ van ROC Amsterdam/MBO College Hilversum gehonoreerd, een ‘opschaler’ van ‘Zorg in de wijk in de 21e eeuw’ uit Amsterdam/Almere. Doel is ervoor te zorgen dat het beroepsonderwijs in de regio is afgestemd op de ontwikkelingen in de zorgsector, dat grote personeelstekorten worden weggewerkt en dat de werkdruk vermindert. Met name de grote uitstroom wordt aangepakt. Er zijn vier programmalijnen: Meer instroom en doorstroom, Ontwikkeling van opleidingen en fieldlabs, Professionaliseren van docenten en werkbegeleiders en Practoraat en Learning community.

Over de RIF-subsidie
Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, publieke sector en bedrijfsleven. Doel is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Meer informatie over:

de gehonoreerde projecten

het Regionaal Investeringsfonds mbo