Overzicht

Samenwerken in het Leer- en INnovatie Team

  • 15 juli 2022

De Sint Maartenskliniek, HAN University of Applied Sciences en ROC Nijmegen slaan de handen ineen in het Leer- en INnovatie Team (LINT).

Goede leerwerkplekken voor studenten zijn essentieel met het oog op de toekomstige arbeidsmarktvraag. In het LINT coachen en begeleiden adviseurs en docenten studenten, leerlingen én werkbegeleiders op de afdeling Neurorevalidatie van de Sint Maartenskliniek.

Interdisciplinair
Het LINT geeft de mogelijkheid om studenten, docenten en zorgprofessionals in de interdisciplinaire praktijk op te leiden, zodat er sprake is van wederkerig leren. Studenten krijgen bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheid over de dagelijkse zorg op de afdeling, waardoor ze hun opgedane kennis direct in de praktijk kunnen brengen. Werkbegeleiders krijgen op hun beurt meer ruimte om zich te focussen op hun rol als begeleider. Het onderwijs vindt op locatie plaats. Een extra bijkomstigheid is dat studenten worden gestimuleerd om praktijkonderzoek te doen.

Acht bedden
Het LINT verzorgt acht klinische bedden binnen de afdeling Neurorevalidatie. De zorg wordt door negen studenten uitgevoerd, onder supervisie van ervaren verpleegkundigen, de werkbegeleiders. Het plan is om dit jaar nog verder uit te breiden, zodat het aantal bedden en de bezetting kunnen worden opgeschaald.

Meer informatie over:

het LINT