Overzicht

Nieuw trendrapport SBB

  • 15 juli 2022

SBB presenteert het nieuwe trendrapport voor de sector Zorg, Welzijn en Sport. In Zorg en Welzijn wordt ‘passende zorg’ de norm.

Passende zorg is onder andere gericht op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven. Deze zorg komt samen met patiënt en professional tot stand en wordt op de juiste plek gegeven. De nadruk op bestrijding van ziekte en intensieve ondersteuning verschuift naar een focus op behoud van gezondheid en eigen kracht door aanpassing van leefstijl en preventie.

Personeelstekort en digitalisering
In de hele zorgsector gaan capaciteitsproblemen voor nog grotere problemen zorgen, met als gevolg hogere werkdruk voor zorgverleners. Dankzij digitalisering kan zorg en welzijn wel slimmer worden ingericht. Digitale toepassingen die onder slimme gezondheidszorg vallen, kunnen leiden tot een productiviteitsstijging, mits ze aansluiten op de doelgroep, zorgvraag en er sprake is van juiste implementatie bij de zorg- en welzijnsorganisaties.

Over het trendonderzoek van SBB
Met trendonderzoeken achterhaalt SBB wat de ontwikkelingen betekenen voor het werkveld waar in het beroepsonderwijs voor wordt opgeleid en wat ze betekenen voor de benodigde vaardigheden en taken van de toekomstige beroepsbeoefenaar.

Meer informatie over:

het trendrapport