Overzicht

Wet BIG wordt toekomstbestendiger

  • 14 juni 2022

Het kabinet heeft ingestemd met een pakket aan maatregelen om de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) klaar te maken voor toekomstige ontwikkelingen.

Zo wordt bijvoorbeeld duidelijker gemaakt welke zorgverlener voorbehouden handelingen mag verrichten en moet er meer aandacht komen voor het leren van tuchtuitspraken door zorgverleners.

Onduidelijkheden 
Uit onderzoek blijkt dat er in de praktijk regelmatig onduidelijkheid is over de mogelijkheden en voorwaarden bij voorbehouden handelingen en de criteria voor het toelaten van nieuwe beroepen tot de Wet BIG. Dit kan tot verwarring leiden over wie waarvoor verantwoordelijk is en wie welke voorbehouden handelingen mag uitvoeren.

BIG-raad
Het voorstel tot aanpassing omvat meer acties om de wet toekomstbestendiger te maken. Zo bestaat onder andere het plan om een BIG-raad in het leven te roepen, die kan adviseren over nieuwe voorbehouden handelingen. Ook wordt het medisch tuchtrecht aangepast, zodat het zich meer gaat richten op het leren en verbeteren door zorgverleners. Daarnaast worden er verschillende acties geïnitieerd om de deskundigheid van BIG-geregistreerde beroepsgroepen verder te bevorderen.

Meer informatie over:

de plannen met de wet BIG