Overzicht

Lessen anatomie met VR en AR

  • 14 juni 2022

Peter Kranenburg van ROC Tilburg onderzocht hoe de anatomielessen van derdejaars studenten Verpleegkunde actiever kunnen.

Onder de vlag van het Practoraat Interactieve technologie bekeek Peter Kranenburg of je anatomielessen aan de studenten leerzamer én actiever kunt maken. ‘De studenten kregen tot nu toe een hoor- en werkcollege over de anatomie van het menselijk lichaam. Deze lessen zijn zeker nodig, maar saai. Studenten geven aan dat de lessen wel wat actiever mogen’, vertelt Kranenburg.

Anatomie van het hart
Onderwerp bij dit onderzoek is de anatomie van het hart. Studenten onderzoeken de binnen- en buitenkant van het hart en bekijken de bloedsomloop door middel van interactieve technologieën. Een klein groepje met VR-bril maakt opdrachten over de binnenkant van het hart. Deze studenten staan dus ‘echt’ in het hart. De andere groep krijgt opdrachten over de bloedsomloop en bekijkt de bloedsomloop via AR. Hierbij heeft één student een T-shirt aan en de ander heeft een tablet. Door een app ziet de student nu hoe de bloedsomloop eruitziet.

Boeiender
De studenten zijn enthousiast, zo meldt ROC Tilburg. Het is toch net wat anders dan uit een boek leren. Ze worden veel actiever betrokken bij de lesstof. Dit maakt het vak boeiender en de lesstof blijft ook veel beter hangen.

Meer informatie over:

het onderzoek van Kranenburg