Overzicht

Jongeren en het zorgen voor hun morgen

  • 14 juni 2022

Jongeren maken zich zorgen over de toekomst. Dat blijkt uit een nieuwe bundel, waaraan veertien adviesraden meeschreven. Samen roepen zij de samenleving op ervoor te zorgen dat jongeren (0-27 jaar) een hoopvolle toekomst hebben.

Goed onderwijs, werk, een betaalbaar huis, kinderen krijgen en een leefbare planeet, maar ook hun gezondheid en gelijke kansen: allemaal dingen waarover jongeren onzeker zijn.

Weg met de prestatiedruk
Ook gaan jongeren gebukt onder de prestatiedruk in het onderwijs. Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, de Landelijke studentenvakbond en het Interstedelijk Studenten Overleg betogen in hun bijdrage aan de bundel dat de sociale, emotionele, morele en intellectuele ontwikkeling van jongeren de hoofdtaak is van het onderwijs. Maar de druk om zich te voegen naar de gewenste standaard zit die hoofdtaak in de weg.

Minder toetsen, graag
De huidige toetscultuur in het onderwijs en de nadruk op het maken van de juiste studiekeuze werken de prestatiedruk in de hand. Dit moet en kan volgens jongeren anders. Scholen kunnen de druk verminderen door minder te toetsen en de nadruk op cijfers te beperken door meer gebruik te maken van formatieve evaluatie. De keuzedruk rondom studiekeuze kan verminderd worden door een betere financiële positie van jongeren en een beter imago van de verschillende opleidingsniveaus.

Meer informatie over:

het onderzoek ‘Jongeren en het zorgen voor hun morgen’