Overzicht

Nieuw lectoraat

  • 30 mei 2022

Op 1 juni start het nieuwe lectoraat Continue professionele ontwikkeling van verpleegkundigen.

De coronacrisis legde een nijpend probleem in de zorg bloot: een hoge uitstroom van verpleegkundigen in combinatie met een groeiend tekort. Een van de oorzaken is het gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden voor verpleegkundigen. Met de oprichting van het lectoraat slaan Avans, ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) en Fontys de handen ineen. Samen onderzoeken ze hoe verpleegkundigen zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

ZIC’s
Het lectoraat richt zich voornamelijk op het effect van Zorg Innovatie Centra (ZIC’s): welke factoren binnen ZIC’s dragen bij aan continue professionele ontwikkeling? Binnen het ETZ zijn sinds 2014 ZIC’s actief op de afdelingen Cardiologie, Geriatrie, Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Neurologie, OK en Spoedeisende Hulp.

Meer informatie over:

het lectoraat