Overzicht

Anna Reynvaanprijzen 2022

  • 30 mei 2022

Onlangs zijn de Anna Reynvaanprijzen weer uitgereikt. Met de jaarlijkse Anna Reynvaanprijzen wil Amsterdam UMC het belang van professionalisering en ontwikkeling van de verpleegkunde benadrukken.

Studentprijs
De Studentenprijs voor het beste artikel van hbo-v-studenten ging naar Hannan van Rooij (Hogeschool Viaa, Zwolle). In haar artikel neemt ze de lezer mee in haar zoektocht naar de betekenis van professionaliteit en integriteit in het licht van de verpleegkundige beroepscode en het beroepsprofiel.

Wetenschapsprijs
Wijkverpleegkundige, docent, promovendus en onderzoeker Benjamin Wendt van het Lectoraat Wijkverpleging van de HAN won de Wetenschapsprijs voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige in het afgelopen jaar. Zijn onderzoek en publicatie gaan over infectiepreventie in de thuiszorg.

Praktijkprijs
De Praktijkprijs voor het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren ging naar Willemke Stilma (Amsterdam UMC) voor haar onderzoek naar buikligging voor wakkeren.

Over Anna Reynvaan
Anna Reynvaan (1844-1920) is het boegbeeld van de verpleegkundige professionalisering in Nederland. Zij zette zich onder meer in voor een hoogwaardige verpleegstersopleiding.

Meer informatie over:

de Anna Reynvaanprijzen

Anna Reynvaan

het onderzoek van Wendt en zijn onderzoeksgroep