Overzicht

SPRONG-groep FAITH deelt ervaringen

  • 14 januari 2022

Tijdens het SIA-congres eind 2021 deelde onder meer de SPRONG-groep FAITH de ervaringen van de afgelopen jaren met het congrespubliek. In deze groep bundelen een aantal partijen uit Noord-Nederland hun expertise op het gebied van ‘frailty’ (kwetsbaarheid).

Doel is om te komen tot meer inzicht, praktijkgerichte kennis en een doelmatige toepassing daarvan in een gepersonaliseerde aanpak. FAITH (Frailty by Assessment, lntervention and Technology towards Health) wil professionals toerusten met state-of-the-artkennis, vaardigheden en meetinstrumenten met als doel kwetsbare mensen te ondersteunen. Sinds 2018 bouwt de onderzoeksgroep haar onderzoek uit met de SPRONG-subsidie van Regieorgaan SIA.

Initiatieven met het onderwijs
‘Onze onderzoeksgroep heeft de afgelopen jaren de schouders gezet onder verschillende werkpakketten en subthema’s gerelateerd aan kwetsbaarheid’, lichtte Job van ’t Veer (NHL Stenden Hogeschool) toe. ‘Zo zijn er veel initiatieven opgezet, nauw verbonden met het onderwijs.’ Harriët Jager-Wittenaar (Hanzehogeschool Groningen): ‘Inbedding van het SPRONG-programma in de betrokken hogescholen is belangrijk, onder andere voor borging op lange termijn.’

Meer informatie over:

het congres
het project FAITH