Overzicht

Samen bouwen aan een toekomstbestendige arbeidsmarkt

  • 14 januari 2022

ROC Midden Nederland en een aantal Utrechtse en Amersfoortse VVT-instellingen slaan de handen ineen om de uitdagingen rond het werven, opleiden en behouden van zorgprofessionals aan te kunnen.

De zorgorganisaties, Utrechtzorg en ROC Midden Nederland hebben in twee bijeenkomsten met elkaar de contouren verkend van een regionaal Learning Lab en de samenwerking met elkaar. Erna Laclé van Utrechtzorg vertelt: ‘Utrechtzorg heeft in kaart gebracht hoe de lerende regio eruitziet aan de hand van het manifest Samenwerken aan een lerende regio. Hierin stellen we de kandidaat, de lerende, centraal met daaromheen de leer-en werkcultuur, waarin we inspelen op behoud. We werken aan innovatieve leer- en opleidingsconcepten: op maat en flexibel, inspelend op competenties en talenten.’

Speerpunten
Aan de hand van de eerste bijeenkomst zijn prioriteiten gesteld waar de organisaties zich in de samenwerking op zullen richten: leren in de praktijk, onderwijsontwikkeling, professionalisering, stimuleren onderzoekend vermogen & practoraat, een leven lang ontwikkelen.

Meer informatie over:

de samenwerking in de regio Midden