Overzicht

Effect van onderwijs op beeldvorming over wijkverpleging

  • 14 januari 2022

Relatief weinig studenten hbo-verpleegkunde kiezen voor een baan in de wijk. Onderwijskundig onderzoek van promovenda Margriet van Iersel kan helpen hierin verandering te brengen.

In november 2021 promoveerde Van Iersel op onderzoek naar de beeldvorming over de wijkverpleging onder hbo-v-studenten. Ook ging zij na of een vernieuwd curriculum, met meer aandacht voor de wijkverpleging, invloed heeft op het type zorg dat de studenten verlenen.

Effecten van aangepast curriculum 
Van Iersel onderzocht de eventuele effecten van zo’n aangepast curriculum onder studenten die in 2014 begonnen. Uit de resultaten bleek dat zij in hun afstudeerjaar, 2018, geen ander beeld over wijkverpleegkunde hadden dan de studenten die onder het oude programma waren afgestudeerd. Van Iersel: ‘Wel zagen we in de groep studenten die het nieuwe onderwijs volgde een iets grotere voorkeur voor wijkverpleegkunde dan bij aanvang van de opleiding. Ook had het onderwijs invloed op de manier waarop studenten zorg (later) verlenen. Al met al een gemengd, maar niet ongunstig beeld!’ Volgens Van Iersel levert haar onderzoek veel informatie op die gebruikt kan worden om het onderwijs te verbeteren.

Meer informatie over:

het onderzoek