Overzicht

Datagedreven werken in de wijk

  • 14 januari 2022

Begin december 2021 is het Consortium Data Nurse in het leven geroepen, dat zich inzet voor datagedreven wijkverpleging.

Consortium Data Nurse is een co-creatie van AmsterdamUMC, Hogeschool Utrecht, Vilans en Stichting Omaha System Support. Omaha is het meest gebruikte classificatiesysteem in de wijkverpleging; de stichting buigt zich al enkele jaren over de vraag hoe data de wijkverpleegkundige zorg kunnen ‘boosten’. Het consortium gaat onderwijs, onderzoek en praktijk met elkaar verbinden. Daarvoor heeft het een ZonMw-subsidie met een looptijd van vier jaar ontvangen.

Wetenschappelijke ruggengraat
‘We ontwikkelen, testen en implementeren een persoonsgerichte en datagedreven interventiestrategie’, vertelt Bianca Buurman, hoogleraar ouderenzorg in het AmsterdamUMC en V&VN-voorzitter. ‘Hiermee willen we de kwaliteit van verpleegkundige data optimaliseren en effectieve interventies onderzoeken. Daarnaast willen we de wetenschappelijke ruggengraat voor de wijkverpleging uitbouwen die bijdraagt aan het behoud van zelfredzaamheid.’ Oftewel: leren en verbeteren van een lerend datasysteem, zodat ouderen langer thuis kunnen wonen.

Meer informatie over:

de oprichting van Data Nurse