Overzicht

Video-interventie bij omgang met onbegrepen gedrag

  • 26 april 2022

Video-interventie Ouderenzorg (VIO) is onlangs her-erkend als ‘theoretisch goed onderbouwd’ door de erkenningscommissie ouderenzorg van Vilans.

Video Interventie Ouderenzorg (VIO) richt zich op professionele zorgverleners, mantelzorgers en teams van zorgverleners die problemen ervaren in de omgang met het gedrag en/of het omgaan met stemmingsproblemen van oudere cliënten. Doel is het aanleren van communicatievaardigheden en meer inzicht te verkrijgen in het eigen aandeel in de interactie met de cliënt. Dit zorgt voor een stapsgewijze verhoging van draagkracht, zelfvertrouwen en gevoel van competentie bij zorgverleners.

Doorontwikkeld
De erkenning van VIO vond vijf jaar geleden plaats. ‘In de tussentijd is de groep van complex probleemgedrag alleen maar groter geworden’, zegt mede-ontwikkelaar Inge Hageman van Expertisecentrum De Wever. De afgelopen vijf jaar is de interventie verder ontwikkeld. ‘De oorspronkelijke interventie was erg gericht op de communicatie, daarna is er ook de relationele afstemming bijgekomen en het samen competent zijn en voelen als team, het liefst multidisciplinair. Als de ene medewerker iets doet wat goed werkt, kun je daar met z’n allen van leren.’

Meer informatie over:

de interventie