Overzicht

Medisch hulpverlener in Wet BIG

  • 26 april 2022

Minister Ernst Kuipers stelt voor om de medisch hulpverlener op te nemen onder artikel 3 in de Wet BIG.

Het beroep van medisch hulpverlener is sinds 2017 als experimenteerartikel opgenomen in het BIG-register. Dit experiment, dat nog tot 1 mei 2022 loopt, is geëvalueerd door het evaluatieteam Taakherschikking van het Maastricht UMC+. Uit de evaluatie blijkt dat de BMH (bachelor Medische Hulpverlening) toegevoegde waarde heeft in de zorg en kan bijdragen aan ‘handen aan het bed’, met name in de spoedeisende en acute zorg.

Meer stageplaatsen
De minister is van plan om de spoedeisende acute zorg (de ambulancezorg, spoedeisende hulp en cardiodiagnostiek/interventiecardiologie) op te nemen in artikel 3 Wet BIG. Dit houdt in dat deze BMH’ers een functioneel zelfstandige bevoegdheid voor het verrichten van bepaalde voorbehouden handelingen krijgen. Zij mogen dus handelingen zonder toezicht en tussenkomst van een arts verrichten. Ellen Schepens, voorzitter van beroepsvereniging NVBMH verwacht dat de opname in de Wet BIG het werkveld vertrouwen geeft om meer stageplaatsen te creëren, zodat de instroom van de opleiding weer kan worden vergroot.

Niet voor anesthesie en operatieve zorg
In het voorstel wordt de Medisch Hulpverlener op de Anesthesie en Operatieve Zorg niet meegenomen. Schepens vindt dit een gemiste kans. ‘De brede basis van de Bachelor Medische Hulpverlening zorgt voor flexibele inzetbaarheid in het gehele acute werkveld. Door de uitsluiting van de operatieve uitstroom wordt deze bewegingsruimte beperkt.’

Meer informatie over:

de BMH in de Wet BIG

de reactie van de NVBMH