Overzicht

Leermethodieken voor meer autonomie

  • 26 april 2022

Zorgprofessionals (in opleiding) hebben in drie zorginnovatiecentra speciale leermethodieken uitgeprobeerd om de autonomie van hun cliƫnten in het verpleeghuis te verbeteren.

Het project startte drie jaar geleden en zit nu in de afrondende fase. Er zijn veel partijen bij betrokken: allerlei disciplines van de drie zorginnovatiecentra en daarnaast mbo-studenten verpleegkunde en senior- en junior-onderzoekers. Bekeken is wat de leermethodieken ‘Schaduwen’ en ‘Verhalen ophalen’ opleveren.

Het kan ook anders
Bij schaduwen volgt een zorgprofessional voor langere periode een cliënt, zonder zich te mengen in de zorg die deze persoon krijgt van een collega. Het ophalen van verhalen gebeurt door het stellen van één hoofdvraag aan een cliënt: ‘Kunt u mij eens vertellen hoe u uw eigen leven hier kan leiden binnen de instelling?’ Op deze manier kan een zorgprofessional achterhalen wat autonomie voor die persoon inhoudt. De inzet van de methodieken kan eraan bijdragen dat zorginstellingen zien dat het ook anders kan en dat ze een cliënt bijvoorbeeld meer regie kunnen geven.

Geleerde lessen
Door de inzet van deze leermethodieken verbeterden de zorgprofessionals kwaliteit van zorg én het interprofessioneel samenwerken en leren. Belangrijke lessen van het project: het is nodig om kartrekkers te benoemen die de leermethodieken invoeren en de aandacht hiervoor warmhouden. Een andere belangrijke les is dat je het samen moet doen: dus zowel medewerkers als managers en directie.

Meer informatie over:

het project