Overzicht

Verpleegkundig innovator als spil

  • 1 april 2022

De verpleegkundig innovator kan ervoor zorgen dat vernieuwingen succesvol worden geïntroduceerd op de verpleegafdeling.

Dat bleek in het project COUNT. Dit bestond uit drie fases. De eerste fase richtte zich op de knelpunten op de zorgafdeling die de werkdruk verhogen. Om deze goed in beeld te krijgen, zijn er 21 verpleegkundige journeys in kaart gebracht door steeds twee studenten, één vanuit verpleegkunde en één vanuit techniek of design. Na deze oriënterende fase gingen de onderzoekers direct aan de slag met oplossingsrichtingen om de werkdruk bij verpleegkundigen te verlagen. In de laatste en derde fase heeft het onderzoeksteam samen met de verpleegkundigen de oplossingen en oplossingsrichtingen concreet gemaakt en getoetst.

Verbeteridee
Een van de oplossingen is de introductie van de verpleegkundig innovator. Deze professional verbindt bijvoorbeeld de verpleegkundigen en technische afdelingen als er een verbeteridee is. Zo kan ervoor gezorgd worden dat nieuwe technologie beter aansluit bij de wensen van het zorgpersoneel.

Meer informatie over:

het onderzoek

project COUNT