Overzicht

Lespakket over mantelzorg

  • 1 april 2022

Het Expertisecentrum Mantelzorg Almere (onderdeel van VMCA) heeft, in samenwerking met Studio Tinus, een lespakket over mantelzorg ontwikkeld voor toekomstige zorgprofessionals.

De lancering vond plaats bij Hogeschool Windesheim, die het educatieve programma direct inzette voor de studenten Social Work. Belangrijk onderdeel van het lespakket is de korte speelfilm De Nestvlieder. Deze tragikomische film, gemaakt door studio Tinus, gaat over een disfunctioneel gezin dat gebukt gaat onder de mantelzorg die geboden wordt aan moeder Teuntje. In de film worden onderwerpen als miscommunicatie en eenzaamheid aangesneden vanuit een mantelzorgperspectief.

Handvatten
Jos Alders, projectcoördinator Informele Zorg van VMCA, is nauw betrokken bij de ontwikkeling van het lespakket: ‘Studenten leren wat mantelzorg precies is, wat de impact van mantelzorg kan zijn op verschillende aspecten van het leven en krijgen de juiste handvatten aangereikt om mantelzorgers te herkennen. Maar de studenten leren ook hoe ze mantelzorgers kunnen ondersteunen en begeleiden.’ Alle betrokkenen hopen dat het educatieve programma door meer scholen/opleidingen wordt ingezet.

Meer informatie over:

het lespakket